23 maart 2021

Lees het beleidsplan 2021-2024 van FleCk

Met de komst van 2021 startte voor FleCk een nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Benieuwd naar onze plannen voor de komende vier jaar? Lees het beleidsplan 2021-2024 van FleCk. We kijken ernaar uit om de komende beleidsperiode, met nog meer impact, onze bijdrage te leveren aan de culturele toekomst van kinderen en jongeren in Flevoland.

Ons beleid in 2021- 2024

In de nota Cultuurbeleid 2021-2024 Ruimte voor Cultuur van Provincie Flevoland speelt cultuuronderwijs een belangrijke rol. De provincie investeert, onder andere door een hogere matchingsbijdrage voor CultuurPlus, in nog meer culturele mogelijkheden voor het Flevolandse kind. De komende beleidsperiode 2021 – 2024 werkt FleCk aan de volgende zes strategische keuzes binnen onze vier pijlers Advies, Lab, Academy en Platform:

  1. We gaan samen met onze partners beter aansluiten op de integrale onderwijsvisie van de school/scholen door middel van slimme, duurzame (langlopende) projecten, die aansluiten bij dat waar de school mee bezig is vanuit onze innovatie opdracht. Deze innovatie is niet alleen op inhoud maar ook op vaardigheden gericht en veelal gekoppeld aan CultuurPlus (CmK3).
  2. We gaan positieve urgentie creëren bij directies en schoolbesturen ten bate van cultuuronderwijs. Meerjarig commitment en visie op het niveau van directie en bestuur ten behoeve van cultuuronderwijs.
  3. We gaan beter etaleren en communiceren naar onze stakeholders. Zodat voor het veld helderder wordt waarvoor ze bij ons aan kunnen kloppen, waar we expertise in hebben, wat we doen en wat niet.
  4. We gaan de co-creatie programma’s in het vmbo borgen, uitbreiden en verder versterken, samen met onze lokale- en diverse culturele partners.
  5. We zetten in op versterking van kwaliteit van kunstvak- en museumdocenten in Flevoland. Hun rol wordt steeds belangrijker bij het bieden van goed cultuuronderwijs op de scholen, gezien de werkdruk en het leerkrachtentekort.
  6. We gaan cultuuronderwijs stimuleren in andere domeinen, in samenwerking met de schil om de school. We stimuleren binnen-buitenschoolse projecten en ontwikkeling van projecten met partners in andere sectoren (bibliotheken, techniek, sport etc.).

Terugblik 2017 – 2020: de vraag van de school centraal stellen

Afgelopen beleidsperiode 2017-2020 heeft FleCk een transitie doorgemaakt van aanbodgericht naar vraaggericht, bottom-up werken. In veel projecten die we samen met po, vmbo en praktijkonderwijsscholen, leerlingen en culturele partners ontwikkelen, passen we de methodiek van servicedesign en design thinking toe. In deze werkwijze staat de vraag van de klant (school, directie, leerkracht, leerling) centraal. Deze wordt vanaf het begin bij de ontwikkeling van dienstverlening en aanbod betrokken. Daarnaast zijn we meer maatwerk gaan leveren per gemeente, gekoppeld aan de vraag van een school of lokale partner die nauw in verbinding staat met haar scholen.

De aanpak vanuit design thinking heeft geleid tot trajecten waarin alle fasen gezamenlijk worden ontwikkeld en van belang zijn en niet alleen de resultaten. Dat betekent dat deskundigheidsbevordering, innovatie, ontwikkeling en kennisdeling vaak zijn ingebed binnen een langer lopend traject met een school. Onze ervaring is dat een training, workshop of project op deze manier niet als losse activiteit wordt gezien, waardoor de kans groter is dat kennis en opgedane vaardigheden beter beklijven en een structurele plek krijgen in de school.

Over FleCk

FleCk is het expertisecentrum cultuureducatie voor Flevoland. Wil je als school, schoolbestuur of culturele organisatie aan de slag met cultuuronderwijs en heb je behoefte aan advies, netwerken, scholing, innovatie en ondersteuning op dit gebied? Dan zijn wij jouw aanspreekpunt. Samen met onze lokale partners in alle zes de Flevolandse gemeenten werken we eraan cultuuronderwijs een vast onderdeel op scholen te maken.

Blijf op de hoogte

Verder op de hoogte blijven van de projecten en activiteiten van FleCk? Schrijf je in voor de FleCk nieuwsbrief en ontvang de laatste updates in je mailbox.

Beleidsplan 2021-2024 van FleCk

Lees nu