13 november 2023

Laetare is de eerste CultuurProfielSchool in Flevoland

Basisschool Laetare in Lelystad heeft een bijzondere mijlpaal bereikt door erkend te worden als CultuurProfielSchool. Cultuureducatie heeft altijd al een essentiële rol gespeeld binnen deze school, maar vanaf dit schooljaar wordt deze toewijding nog duidelijker benadrukt. Om deze prestatie te markeren, werd op vrijdag 10 november jl. een speciaal bordje onthuld aan de voorzijde van de school.

Cultuureducatie
Laetare, een jenaplanschool met drie jaarklassen in één groep (6, 7 en 8 bij elkaar), heeft wereldoriëntatie altijd als centraal uitgangspunt gehad. Nu is daar ook cultuureducatie aan toegevoegd, waarbij diverse kunstvormen zoals muziek, dans, theater, beeldende kunst, film, literatuur en erfgoed worden omarmd.

Hulp van FleCk en Kubus
Vorig schooljaar rondde het volledige team een meerjarige post-hbo-opleiding over het Jenaplan af, waarbij de visie van de school opnieuw werd geformuleerd. Deze inspanningen werden beloond toen Laetare werd bezocht door de Vereniging voor CultuurProfielScholen, die de school positief beoordeelde op aspecten als visie, programmering, coördinatie, structuur, financiën, accommodatie, evaluatie, samenwerking met culturele organisaties, afstemming v.o. en communicatie. Mede met hulp van FleCk en Kubus is de school hiervoor ‘geslaagd’.

Keurmerk Erkende CultuurProfielSchool
Laetare is hiermee de eerste school in Lelystad die de titel CultuurProfielSchool mag dragen, de eerste binnen het SKO (het bestuur), en de allereerste basisschool in heel Flevoland. De wethouder van Cultuur, Sjaak Kruis, onthulde op 10 november jl. een muurplaat die de erkenning als CultuurProfielSchool symboliseert.

André Broens, cultuurcoördinator en tevens groepsleerkracht, kunstenaar en filmleraar van het jaar, heeft samen met het team een krachtig plan ontwikkeld om cultuureducatie te versterken. Vorig jaar werd een muziekdocent aan het team toegevoegd, wat resulteerde in muzieklessen die naadloos aansluiten op de wereldoriëntatiethema’s en het onderwijs meer tot leven brengen. Laetare hanteert vijf schoolbrede thema’s van ongeveer vier weken, waarbinnen telkens één aspect van cultuureducatie extra aandacht krijgt. Dit vakoverstijgende onderwijs zorgt voor een rijke leeromgeving. Recentelijk stond bijvoorbeeld drama in de schijnwerpers, naast eerdere aandacht voor muziek en filmeducatie.

Brede ontwikkelingskansen voor iedere leerling
Laetare streeft ernaar leerlingen brede ontwikkelingskansen te bieden door hen in aanraking te laten komen met diverse kunstdisciplines. Dans, theater, erfgoed, mediakunst, literatuur, muziek en beeldende kunst worden binnen en buiten de school ontdekt. Hierdoor ontwikkelen leerlingen culturele competenties als onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren, wat hun creativiteit en bewustzijn bevordert.

De school is ervan overtuigd dat cultuureducatie beter aansluit bij leerwensen, leerstijl, affiniteit, talenten en intelligentie van leerlingen, wat nieuwsgierigheid, creativiteit en experimenteren bevordert. Dit versterkt niet alleen specifieke vaardigheden, maar ook de samenhang met andere vakken en het schoolklimaat in positieve zin. Zij zijn vastbesloten om hoogwaardig cultuuronderwijs te bieden, waardoor leerlingen na acht jaar trots de school verlaten met een culturele rugzak. De erkenning als CultuurProfielSchool zorgt ervoor dat elke leerling optimaal is uitgerust om als mens een waardevolle bijdrage te leveren aan onze steeds veranderende samenleving.