9 februari 2022

Kubus biedt helpende hand bij lerarentekort op basisscholen

Kunst- en cultuurcentrum Kubus biedt scholen in het basisonderwijs die kampen met een lerarentekort, de helpende hand. Door (kunst)docenten voor de klas te zetten en hen een dag of dagdeel het onderwijs te laten verzorgen, wordt voorkomen dat lessen of lesdagen uitvallen. ‘Scholen kiezen steeds vaker noodgedwongen voor een vierdaagse schoolweek, omdat er te weinig leerkrachten zijn. Wij bieden kinderen op de dag dat ze niet naar school kunnen een breed gevarieerd programma vol kunst, cultuur én sport’, vertelt Kubus-directeur Alex van Zijl.

De kunstdocenten sluiten met hun lesstof aan bij de vakken en kerndoelen van de school. Dat het werkt, blijkt uit de ‘5e dag-pilot’ bij kindcentrum Het Mozaïek in Lelystad. De leerlingen krijgen vier dagen les in onder meer rekenen en taal. De vijfde dag verdiepen ze zich bijvoorbeeld in vlog- en interviewtechnieken; beeldende kunst, wetenschap- en techniek, muziek en animatie. ‘Sommige leerlingen konden niet wachten tot de week om was en vroegen dikwijls wanneer het weer ‘Kubus-dag’ was. Het mooie aan onze samenwerking is dat scholen kunnen aangeven waarmee ze aan de slag willen’, zegt Van Zijl. ‘We kunnen per groep, per bouw en schoolbreed werken. Scholen kiezen zelf waar ze de accenten leggen voor de ontwikkeling van een hele groep of per leerling.’

Talent ontdekken

De gemeente ondersteunt samen met de drie grote Lelystadse schoolbesturen de doorontwikkeling van dit 5e dag concept. Het vergt aandacht en expertise om een programma te realiseren wat voor de scholen een waardevolle toevoeging is en niet alleen een tijdelijke oplossing voor het ernstig tekort aan leraren. Kubus heeft momenteel in samenwerking met FleCk een programma om kunstdocenten en andere professionals extra te ondersteunen en trainen voor deze nieuwe taak, waarvoor een subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie is verkregen.

Voor het ontwikkelen van het concept zal Kubus met zoveel mogelijk andere partners samenwerken, zoals bijvoorbeeld FlevoMeer Bibliotheek Lelystad, Sportbedrijf Lelystad, IVN Flevoland, Sterk Techniekonderwijs Lelystad en Samen Gezond. ‘Wij pakken als kunst- en cultuurcentrum onze maatschappelijke rol in het leerkrachtentekort. Op deze manier kunnen we samen met de schoolbesturen en de gemeente kinderen weer gewoon vijf dagen per week naar school laten gaan, én ze krijgen op die dag de kans om op zoek te gaan naar hun talent. Dat gunnen we ieder kind in Lelystad’, aldus Kubus-directeur Van Zijl.

De samenwerking tussen Kunst- en Cultuurcentrum de Kubus, de schoolbesturen en de gemeente heeft ondertussen de aandacht getrokken uit andere gemeentes in de provincie Flevoland, die ook al hebben gevraagd of het project ook daar kan worden gestart. Hier volgen binnenkort de eerste gesprekken over.

Foto: Enthousiaste leerlingen tijdens een kunstdag op Het Mozaïek. © Lydia Woort.