18 maart 2020

Impact coronavirus op cultuursector

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Zo hebben alle Flevolandse cultuurorganisaties, inclusief FleCk, al hun activiteiten die gepland staan tot en met 6 april en in veel gevallen ook de weken erna, opgeschort of geannuleerd. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Die impact raakt jou als school, culturele organisatie en/of zzp’er.

Luister naar het gesprek met Minister van Engelshoven, over de gevolgen voor de Nederlandse cultuursector.

Onderzoek naar gevolgen voor zzp’ers en culturele instellingen

Verschillende belangenorganisaties doen een oproep om informatie te verzamelen om inzicht te krijgen in de gevolgen voor de culturele sector. Met deze informatie wordt minister van OCW geïnformeerd, zodat ze dit mee kan nemen in de ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector:

Zelfstandigen en culturele organisaties: Vul de enquête in om de impact van de maatregelen te onderzoeken.

Onderzoek naar gevolgen voor amateurkunst

Wat betekent dit voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten? KNMO, Koornetwerk Nederland, Huis voor de Kunsten Limburg en LKCA willen dit op korte termijn in kaart brengen.

Amateurkunst: ga naar de de vragenlijst. Vul deze uiterlijk voor zondag 22 maart in om te zorgen dat je informatie op tijd bij de minister terecht komt. 

Om een goed beeld te krijgen van de impact die deze situatie heeft op verenigingen en andere amateurkunstactiviteiten, kan de vragenlijst tot 15 april worden ingevuld. Dat beeld helpt koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en LKCA om zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is.

Blijf op de hoogte

Meerdere organisaties in Nederland houden alle ontwikkelingen in de gaten en delen updates en informatie die verband houden met de culturele sector. Op verschillende websites is meer informatie te vinden, met vragen en antwoorden:

Advies nodig?

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met FleCk. We verwijzen je dan zo goed mogelijk door naar organisaties of personen die je het beste verder kunnen helpen. Bekijk onze contactmogelijkheden of stuur je vraag naar info@cultuureducatieflevoland.nl

Maatregelen overheid

Voor de actuele ontwikkelingen, maatregelen en algemene vragen en antwoorden verwijzen we naar de Rijksoverheid en het RIVM.