3 oktober 2023

Gedeputeerde Jurie van den Berg (BBB) neemt na drie maanden ontslag

Jurie van den Berg uit Urk treedt na drie maanden af als gedeputeerde van de provincie Flevoland. Hij heeft zijn ontslag aangeboden aan commissaris van de Koning Leen Verbeek.

De positie van Van den Berg kwam recent ernstig in het gedrang. Diverse fracties in Provinciale Staten overwogen een motie van wantrouwen in te dienen of te ondersteunen tegen de kersverse gedeputeerde.

Van den Berg maakte sinds zijn aantreden op 29 juni weinig indruk tijdens de schaarse vergaderingen van Provinciale Staten. Hij verschafte volgens betrokkenen onsamenhangende en soms tegenstrijdige informatie, of bleek onvoldoende op de hoogte van het besprokene. Op 18 september meldde Van den Berg zich ziek. Zowel de oppositie als enkele coalitiepartijen hadden twijfels of gedeputeerde Van den Berg zich zou verbeteren.

Motie van wantrouwen

Wout Jansen van Sterk Lokaal dreigde al met een motie van wantrouwen. Hij zag hier echter op het laatste moment vanaf na een gesprek met BBB-fractievoorzitter Anja Keuter. Jansen oefende druk uit op de BBB, zodat Van den Berg vóór 1 oktober ontslag zou nemen. In dat geval zou de provincie hem geen twee jaar wachtgeld hoeven te betalen.

Aangetreden in juni Urker Van den Berg werd op 29 juni benoemd als een van de zes leden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. De voormalig kwaliteitscontroleur van een betonbedrijf en oud-raadslid op Urk was een van de twee gedeputeerden voorgedragen door de BBB.

Van den Berg was verantwoordelijk voor onder andere kunst en cultuur, milieu, en andere portefeuilles. Vooral de Europese portefeuille werd door kritische fracties als zwaar beschouwd, zo stelden zij vorige week.

Een week na zijn aantreden maakte Van den Berg op 12 juli een zwakke indruk tijdens een commissievergadering. Op vragen over het geplande kunstmuseum in Almere had hij moeite met formuleren of moest hij het antwoord schuldig blijven.

Op 13 september liet hij de Statenleden, maar ook ambtenaren, in onzekerheid met onduidelijke en tegenstrijdige informatie tijdens een commissievergadering. Enkele Statenleden interpreteerden dit als een gebrek aan dossierkennis.

Reactie van de BBB

Op de website van de Boer Burger Beweging staat: ‘Als BBB vinden we het spijtig dat Jurie van den Berg besloten heeft zijn functie neer te leggen. In overleg met de BBB-fractie, commissaris van de Koning en het huidige college van Flevoland zal zo spoedig mogelijk naar een opvolging van Jurie van den Berg gezocht worden. Van den Berg zal zich inspannen zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en daarmee zo kort als mogelijk gebruik te maken van de wachtgeldregeling.’