18 juli 2023

Flevoland is weer 3 nieuwe ICC’ers rijker

FleCk heet de drie nieuws aanwinsten voor cultuureducatie in Flevoland van harte welkom! Recent zijn er namelijk drie Flevolandse icc’ers geslaagd. Zij volgden de icc-cursus in het schooljaar 2022-2023 en hebben dit traject inmiddels succesvol afgerond.

Op 19 en 21 juni presenteerden drie gloednieuwe icc’ers hun plan aan het team. Ze verrasten hun team door hen actief deel te laten nemen aan de presentatie van hun plan. Pamela, van de Ichthus uit Lelystad, deed dit in de vorm van markttassen, gevuld met allerlei inspiratie en objecten die de pijlers van het cultuuronderwijs representeerden, die vervolgens door haar teamleden werden uitgepakt.

Nelly en Helen, van basisschool de Zevensprong uit Dronten, organiseerden een kahootquiz die meer inzicht bood in de kwaliteiten van hun teamleden. Ook lieten ze hun team de kracht van muziek ervaren door met elkaar een muziekstuk te maken.

Alle drie hebben ze het landelijk erkende certificaat zonder twijfel verdiend! Ze hebben het afgelopen schooljaar hard gewerkt aan hun weldoordachte cultuurbeleidsplan, waarin hun gewenste situatie voor cultuuronderwijs planmatig voor meerdere jaren is uitgewerkt. Ze gaan met trots en kunde de komende jaren aan de slag om het cultuurbeleid te implementeren.