14 december 2023

Design Challenge Studio VMBO inspireert

Hoe creëer je nieuw cultuuronderwijs dat echt aansluit bij vo-leerlingen? Tijdens de Design Challenge op 30 november gingen docenten en educatoren van culturele instellingen aan de slag met het creatieve ontwerpproces van Studio VMBO. In vier uur tijd ontwierpen ze in co-creatie een aantal lesontwerpen.

Docenten in het voortgezet onderwijs uit Flevoland en van CultuurProfielScholen ook daarbuiten gingen op 30 november in co-creatie met educatoren van culturele instellingen een Design Challenge aan. In sneltreinvaart doorliepen zij de stappen van het creatief ontwerpproces van Studio VMBO om tot nieuw onderwijs te komen. Ze zijn daarbij geholpen door een groep gemotiveerde vmbo-leerlingen van het Arte College.

Belangrijke rol voor leerlingen

In het ontwerpproces van Studio VMBO is een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen. Met twee verschillende werkvormen gaven de vmbo’ers de deelnemers input voor het ontwerpen. Hun inbreng gaf een beeld van wat de leerling nodig heeft om meer betrokken, met meer eigenaarschap en betekenisvoller te leren. Aan het einde van de middag pitchten de deelnemers hun lesontwerpen aan de leerlingen, die met emoticons hun eerste reacties gaven.

Het bleek nog niet altijd makkelijk om in eenvoudige woorden doel en inhoud van de ontwerpen over te brengen naar de leerlingen. Een wake-up call voor de docenten, met als achtergrond kunstvakken, geschiedenis, filosofie en wiskunde. De leerlingen reageerden echter geduldig, stelden vragen en hun reacties waren zeer waardevol en droegen bij aan het verbeteren van de ontwerpen. In sommige gevallen waren ze ware eye-openers voor de ontwikkelaars.

De deelnemers na afloop van de challenge

  • ‘Blij en geïnspireerd’
  • ‘Het lijkt mij mooi om gefaciliteerd te worden door school om met mijn sectie in deze lijn te ontwikkelen’
  • ‘Ik heb ervaren hoe je meer buiten de kaders kunt denken en goed/fout denken niet je keuzes hoeft te laten bepalen’
  • ‘Leerlingen brengen een schat aan informatie met zich mee, heel waardevol om ze bij het ontwikkelen van lessen te betrekken’

De Design Challenge is georganiseerd door FleCk. Edien Lammers van FleCk en Esmee Mankers van Bureau Zeewaardig begeleidden de deelnemers bij het ontwerpen van de verschillende lesactiviteiten. Meer weten over de werkwijze van Studio VMBO? Deze is uitgewerkt in de digitale Toolkit Studio VMBO, die kosteloos beschikbaar is.

Foto’s: Evelien Sikkema

Toolkit Studio VMBO

Met de Toolkit Studio VMBO kun je toekomstgericht, kwalitatief goed cultuuronderwijs voor en met vmbo- en pro-leerlingen ontwerpen. De digitale toolkit zit vol inspirerende voorbeelden, praktische opdrachten en een variatie aan werkvormen. Speciaal gemaakt voor docenten en cultuurmakers.

Naar de Toolkit Studio VMBO