14 september 2020

750 kinderen leren over de roofridders in Kuinrebos

Van 14 t/m 25 september 2020 reizen leerlingen van groep 5 t/m 7 samen met Cultuurbedrijf Noordoostpolder terug naar de middeleeuwen.

Jaarlijks organiseert Cultuurbedrijf Noordoostpolder deze cultuureducatiedagen voor het primair onderwijs. In totaal doen dit jaar 17 scholen mee, samen goed voor ruim 750 leerlingen. De actieve belevingsroute is gericht op een specifieke, historische periode, waarvan archeologische vondsten te zien zijn in Museum Schokland. Na voorgaande edities over de prehistorie, de Schokkers en de pioniers is dit keer een route ontwikkeld over de middeleeuwen, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer Kuinderbos. In de voorbereidingsfase leverden scholieren van X-tuur (zelfsturend voortgezet onderwijs) uit Emmeloord op basis van hun onderzoek een betekenisvolle bijdrage aan de vormgeving.

In het Kuinderbos ontmoeten de leerlingen de ‘Heren van Kuinre’ en komen de gloriedagen van de oude burcht tot leven. Tijdens deze spannende tocht ontmoeten de leerlingen niet alleen ridder Henric, maar ook andere bewoners van het graafschap Kuinre en ontdekken hun gewoonten en (soms wat sterke) verhalen.

In de klas kunnen de leerlingen aan de slag met speciaal ontwikkeld lesmateriaal. Via de Flevolandse cultuurleerlijn De Culturele Haven kunnen dit jaar ook scholen uit Dronten en Urk deelnemen en genieten van het lokale erfgoed van Gemeente Noordoostpolder.