Cultuuronderwijs in Flevoland

Sinds november 2013 is de nieuwe steunfunctiestructuur voor het primair onderwijs in Flevoland een feit. Deze wordt gevormd door zeven verschillende instellingen. Gezamenlijk werken zij aan één doel: de verankering van kwalitatief cultuuronderwijs voor basisschoolleerlingen in Flevoland.

In iedere gemeente is een lokale partner voor cultuureducatie actief. De lokale partners worden gefinancierd door de gemeenten. Alle lokale partners werken op hun eigen manier, maar doorgaans zijn zij de partner van scholen voor het programmeren van activiteiten en het bemiddelen van passend aanbod voor school. Collage-Almere, de cultuurmakelaar van Zeewolde, Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, Muzisch Centrum in Noordoostpolder en FlevoMeer Bibliotheek Urk geven invulling aan de rol van lokale partner in de provincie Flevoland.

FleCk is de provinciale instelling voor cultuureducatie. Als tweedelijns ondersteuner stimuleert FleCk cultuuronderwijs door onder meer het aanbieden van scholing en advies, het faciliteren van uitwisseling en het verspreiden van innovatieve projecten. Wil je als school een icc’er aanstellen of heb je behoefte aan ondersteuning op het gebied van visie en beleid voor cultuureducatie? Wil je meer weten over creativiteitsontwikkeling of leerlijnen? Of ben je cultuuraanbieder en wil je je verder verdiepen in actuele theorieën of kennis opdoen over werken voor het onderwijs? Dan kom je (al dan niet via de lokale partners) bij FleCk terecht.

De lokale partners en FleCk werken nauw samen en stemmen hun dienstverlening op elkaar af. Wij werken ten dienste van scholen en cultuuraanbieders en hebben één gezamenlijk doel: de verankering van goed cultuuronderwijs binnen het onderwijs in Flevoland.