Teamscholing

Met teamscholing kun je als school gezamenlijk het cultuuronderwijs een stapje verder brengen. Het is uiterst geschikt om vanuit gedeeld belang de ambities van de school te realiseren. Of het nu om het doorontwikkelen van een visie, of het verkrijgen van vakspecifieke vaardigheden gaat. Bij teamscholing kun je denken aan drie vormen: teamtraining, werksessie en workshop.

Teamtraining

Gedurende circa 2 uur werken teamleden gezamenlijk aan de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden op het gebied van cultuuronderwijs. Door het gebruik van inspirerende werkvormen ervaart het team samen de kracht van cultuuronderwijs. We werken met handzame tools die je ook in je klas kunt gebruiken. De leerling profiteert hierdoor meteen van wat je als leerkracht hebt geleerd tijdens de teamtraining.

Een bekend voorbeeld is de teamtraining muziek. Meer hierover vind je hier. Ook kun je denken aan een teamtraining over visie- en ambitie-ontwikkeling, creativiteitsontwikkeling, vakoverstijgend werken, doorgaande leerlijnen of portfolio.

Werksessie

Tijdens een werksessie ontwerpt een deel van het team een concreet resultaat voor het cultuuronderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en/of implementeren van een op-maatproject, les of lessenserie, (onderdeel van) een leerlijn, activiteitenplanning of visieposter. Afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken, kies je de groep met wie je dit wilt doen. Een visieposter kan je bijvoorbeeld teambreed maken, terwijl je een onderdeel van een leerlijn meestal uitwerkt met teamleden uit dezelfde bouw. Werksessies duren ongeveer drie uur.

Workshop

Om verschillende leerkrachten te inspireren, worden praktische workshops door het jaar heen georganiseerd. Meerdere scholen kunnen hieraan meedoen. Je stapt in de huid van de leerling: je zingt, danst, acteert, filmt, of noem maar op! Je ervaart daardoor direct de kracht van kunst en krijgt concrete handvatten om deze ervaring aan jouw leerlingen door te geven.

Voor alle drie de vormen van teamscholing geldt dat deze door FleCk in samenwerking met de lokale partner(s) worden georganiseerd. De prijzen worden op maat bepaald en zijn afhankelijk van o.a. de duur van een activiteit. Voor een teamtraining kun je grofweg denken aan 250,- en voor een gastdocent betaal je circa 70,- per uur.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je interesse om teamscholing te doen? Neem dan contact op met jouw intermediair of rechtstreeks met FleCk via scholing@cultuur-plus.nl.