Icc-cursus

Ben je als school geïnteresseerd in het formuleren, actualiseren of verstevigen van een cultuurbeleidsplan? Leerkrachten van deelnemende scholen aan CultuurPlus kunnen deelnemen aan de reguliere icc-cursus of een icc-cursus op maat. Na het volgen van deze cursus ben je officieel interne cultuurcoördinator van de school. Je ontvangt hiervoor een landelijk certificaat.

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud en vorm van de icc-cursus (op maat).