Scholing

Om het meeste profijt te halen uit de drie treden van CultuurPlus biedt FleCk diverse scholingsmogelijkheden voor onderwijsprofessionals. Er worden scholingsprogramma’s ontwikkeld die vraag-gestuurd en duurzaam zijn en zo goed mogelijk gekoppeld kunnen worden aan CultuurPlus. De combinatie van leren en doen staat centraal in al het aanbod.

Met de lokale intermediair en FleCk maak je als trede 2- of trede 3-school afspraken over hoe jouw scholing wordt vormgegeven. In de voorwaarden per trede, onder het kopje Deskundigheid, wordt ingegaan op wat je als school op het gebied van scholing wordt aangeboden, en wat er van je verwacht wordt.

Heb je al ideeën of vragen over de invulling van de scholing? Neem dan contact op met je intermediair of rechtstreeks met FleCk via scholing@cultuur-plus.nl.