Scholing

Als onderwijsprofessional stimuleer je de leerontwikkeling van de leerlingen wanneer je over de juiste bagage beschikt. Met voldoende zelfvertrouwen, kennis, vaardigheden en tools kun je jouw leerlingen betekenisvol cultuuronderwijs geven. Als school kun je met nieuwe ambities voor cultuureducatie – door deelname aan CultuurPlus – scholing nodig hebben; om jouw ambities te kunnen realiseren en het cultuuronderwijs de gewenste impuls te geven.

Er is voor trede 2- en trede 3-scholen jaarlijks € 250,- voor scholing beschikbaar vanuit FleCk. Afhankelijk van de visie op en ambities voor het cultuuronderwijs kies je als school hoe je dit budget wilt besteden, bijvoorbeeld aan teamscholing of individuele scholing. In aanvulling hierop worden de scholen uit trede 2 en 3 geacht een eigen scholingsbudget in te zetten.

Scholen en intermediairs trekken samen op als het gaat om scholing. In overleg met FleCk bepalen zij of en, zo ja, welke vorm van scholing nodig is.

Heb je al ideeën of vragen over de invulling van de scholing? Neem dan contact op met je intermediair of rechtstreeks met FleCk via scholing@cultuur-plus.nl.

Bekijk ook de brochure