Reserveren voor volgend jaar

Scholen die deelnemen aan CultuurPlus hebben recht op één busrit per schooljaar. Het opsparen van een busrit voor het jaar erna is mogelijk. Via het onderstaande formulier kunnen CultuurPlus scholen vóór 1 juli 2022 aangeven dat ze tijdens schooljaar 2021/2022 geen gebruik maken van de beschikbare busrit en deze willen doorschuiven naar het volgende jaar.

Het opsparen van je busrit geheel op eigen risico omdat er geen gegarandeerde deelname aan CultuurPlus is in een volgend schooljaar. Wij adviseren de busrit te gebruiken gedurende het deelnamejaar. Wanneer scholen er toch voor kiezen hun busrit te bewaren, dan is het gebruik hiervan ‘onder voorbehoud’.  

Je extra bus inzetten

Bij het aanvragen van de busrit in schooljaar 2022/2023 kun je in het aanvraagformulier bij ‘aanvullende informatie of vragen’ aangeven dat je ook de bus van schooljaar 2021/2022 wilt gebruiken.  

Reservingsformulier voor volgend jaar

De deadline voor het indienen van het reserveringsformulier is verstreken. Je kunt geen aanvraag meer indienen.