Over het project

Hoe het project tot stand kwam

Aan het eind van elk schooljaar voert Kubus gesprekken op alle bassischolen in Lelystad om behoeftes te inventariseren op scholen: sluit het huidige aanbod aan of liggen er op scholen nog andere vragen op gebied van kunst en cultuuronderwijs? Telkens kwamen er tijdens die gespreksrondes twee terugkerende thema’s langs: nieuwe media en de relatie tussen kunstonderwijs en techniekonderwijs. Deze behoefte van scholen kwam overeen met de visie van provincie Flevoland op gebied van cultuureducatie waar in de nota cultuurbeleid 2017-2020 wordt benoemd dat de relatie tussen cultuur en techniek past bij de identiteit van Flevoland.

Deze ambities en wensen vormden voor de Kubus en FleCk de aanleiding voor het organiseren van een tweetal ontwerpsessies met drie scholen (De Windroos, IKC het Mozaïek en de Tjotter). Het enthousiasme en de ideeën om een mooi project te ontwerpen rond mediakunst en techniek groeide in deze sessies en gaandeweg werd volkomen vanzelfsprekend dat we dit project samen willen gaan doen. Om de resultaten van het project breder toegankelijk te maken voor scholen in de regio vroegen we De Meerpaal in Dronten als derde samenwerkingspartner. Ook zij zien de combinatie tussen mediakunst en techniek als kansrijk voor hun scholen en waren daarnaast bereid om de eigen expertise op het gebied van animatie in te brengen in het ontwikkelproces.

Het project Mediakust & Techniek is gesubsidieerd voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en provincie Flevoland.
Lees meer over het project in het projectplan Mediakunst & Techniek

Wat is mediakunst

Mediakunst is een digitale vorm van beeldende kunst. Kinderen groeien op met digitale media, daarom sluit het goed aan bij hun belevingswereld. Binnen het project worden verschillende mediakunstvormen gekozen en als middel ingezet bij het lesontwerp. Denk hierbij aan animatie, Digital Storytelling, 3D printen of Virtual Reality. Verschillende mediakunstenaars worden vanuit hun expertise bij het project betrokken. 

De aanpak

We kozen voor een ontwerpgerichte co-creatie aanpak vanuit de methodiek van servicedesign om dit project te ontwikkelen. FleCk – Expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland – heeft hier veel ervaring mee opgedaan tijdens een groot co-creatietraject dat zij is gestart in 2017 voor het VMBO. Daarin ontwerpen docenten samen met leerlingen, schoolleiders en culturele omgeving leerlijnen cultuuronderwijs voor VMBO scholen in Flevoland. Deze aanpak inspireerde o.a. Kunst Centraal uit Utrecht om het toe te gaan passen voor een mediakunstproject voor het primair onderwijs in hun regio. De eerste resultaten zijn veelbelovend en vormen voor ons weer een inspiratie om deze methodiek toe te gaan passen binnen het primair onderwijs in Flevoland.