Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Met het programma De Culturele Haven geven FleCk, Batavialand, BonteHond, Land Art Live/KAF en Kubus in Flevoland vorm aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Culturele Haven is een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs van Flevolandse bodem. De vragen Waar kom ik vandaan? en Waar ga ik naartoe? worden beantwoord in cultuurlessen met thema’s als Tijd en Vroeger was hier de zee. Het erfgoed en de culturele omgeving van Flevoland vormen samen met de drie kunstdisciplines muziek, theater en beeldende kunst de inhoud.