Inschrijven

Procedure inschrijving en toekenning

  1. Je schrijft je uiterlijk 1 juni 2022 in bij de intermediair van je culturele instelling uit je eigen gemeente. Wil je weten wie jouw intermediair is? Kijk dan hier.
  2. De intermediair kijkt samen met jou mee of jouw school voldoet aan de voorwaarden voor deelname.
  3. Indien sprake is van te veel inschrijvingen in een gemeente (in iedere gemeente kan een maximumaantal scholen deelnemen aan CultuurPlus), gebeurt het volgende:
    – Er vindt loting plaats.
    – Ben je uitgeloot? Dan kom je op een wachtlijst voor het volgende schooljaar.
  4. Na 1 juli word je verder geïnformeerd over de (eventuele) deelname aan CultuurPlus voor schooljaar 2022-2023.