Inschrijven

Procedure inschrijving en toekenning

  1. Je schrijft je uiterlijk 1 juli 2021 in bij de intermediair van je culturele instelling uit je eigen gemeente. Wil je weten wie jouw intermediair is? Kijk dan hier.
  2. De intermediair gaat na of jouw school voldoet aan de algemene generieke voorwaarden voor deelname en de voorwaarden per trede.
  3. Indien sprake is van te veel inschrijvingen in een gemeente (in iedere gemeente kan een maximumaantal scholen deelnemen aan CultuurPlus), gebeurt het volgende:
    – Er vindt loting plaats.
    – Ben je uitgeloot? Dan kom je op een wachtlijst voor het volgende schooljaar.
  4. Na 8 juli word je verder geïnformeerd over de (eventuele) deelname aan CultuurPlus voor schooljaar 2021-2022.