Drie treden

Met CultuurPlus kun je als school op drie manieren aan de slag.

Je maakt een keuze uit het CultuurPlus-aanbod (trede 1), creëert samen met een cultuurmaker eigen cultuureducatieprojecten (trede 2) of ontwikkelt een eigen cultuurprogramma in een structurele samenwerking met een cultuurmaker (trede 3). Samen met de lokale intermediair worden de mogelijkheden en kansen besproken en kan je als school je eigen keuzes maken. De school is aan zet: met cultuuronderwijs op maat, passend bij de eigen visie en ondersteunend aan de ambities.

Trede 1: Keuze uit aanbod met een keurmerk

De eerste trede biedt je school een laagdrempelig lokaal en provinciaal cultuuraanbod. In het aanbod van je intermediair vind je ook het aanbod binnen CultuurPlus via het logo dat je hiernaast ziet. Dit logo geeft aan dat dit aanbod van kwalitatief hoogstaand niveau is en eenvoudig is aan te passen aan de schooleigen context. Via alle activiteiten komen de leerlingen in contact met kunst in de breedste zin van het woord. Dat betekent soms in de klas, en soms op locatie.

Trede 2: Zelf ontwerpen in co-creatie

In trede 2 kan je school samen met cultuurmakers cultuureducatieve activiteiten ontwerpen die passen bij jullie eigen visie en werkwijze. Samen met je intermediair en gekozen samenwerkingspartner maak je een plan voor een op maat gemaakt traject.

Trede 3: Bouwen aan programma en relatie

Wil je als school op een duurzame wijze een eigen cultuurprogramma ontwikkelen? In trede 3 gaat je school een structurele samenwerking aan met een cultuurmaker. Als school formuleer je zelf waar je naar toe wil vanuit eigen kwaliteitsdoelen. Samen met je intermediair en gekozen samenwerkingspartner(s) maak je plan, passend bij de onderwijsvisie van jouw school.

Op basis van een schatting van het aantal deelnemers in het eerste jaar, zijn per deelnemende school de inleg per leerling en de extra cultuurbijdrage per leerling voor 2021 vastgesteld.

Enthousiast geworden over de mogelijkheden?

De lokale intermediairs gaan de komende periode in gesprek met de scholen in hun regio. Misschien heb je al een afspraak gemaakt. Zo niet? Neem dan zelf contact op met jouw lokale intermediair.