De Culturele Haven in Zeewolde

In Zeewolde werken OBS Panta Rhei en ICB Kaleidoscoop met de leerlijn van De Culturele Haven.  

Wist je dat hier in Zeewolde vroeger de Zuiderzee was? En dat het water in het dorp tot aan de bovenste rand van het landschapskunstwerk Sea Level zou komen zonder dijken? En welk landschapskunstwerk zou jij willen ontwerpen? Zo maar een greep uit de vragen waar leerlingen van OBS Panta Rhei en ICB Kaleidoscoop in Zeewolde jaarlijks mee aan de slag gaan binnen de leerlijn van De Culturele Haven.  

Beide scholen werken al een aantal jaren met De Culturele Haven. Het programma biedt een lesomgeving met lespakketten en workshops, excursies en voorstellingen. Op basis van de vraag van de Zeewoldense scholen ontwikkelt FleCk samen met icc’ers, leerkrachten en lokale partner Verbeelding&CO lespakketten speciaal voor Zeewolde. Zo worden in het voorjaar van 2020 lokale aanvullingen gemaakt met als thema 75 jaar vrijheid. 

Elke school die deelneemt aan De Culturele Haven werkt op een andere wijze met de leerlijn. Sommige scholen, zoals OBS Panta Rheifocussen op de projectweek met workshops, excursies en voorstellingen. ICB Kaleidoscoop verbindt De Culturele Haven succesvol aan het thematisch onderwijs. Onder begeleiding van de eigen De Culturele Haven-coach van Verbeelding&CO wordt De Culturele Haven passend bij de wensen van de school uitgevoerd en geïmplementeerdHeeft de school een scholingsvraag? Dan adviseert FleCk samen met de coach een over een passende vorm van deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld in de vorm van een teamtraining op maat of een energizer 

De Culturele Haven is beschikbaar voor alle scholen in Zeewolde, Lelystad, Dronten, Urk en Zeewolde. De Culturele Haven wordt, in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit, ontwikkeld door FleCk, Batavialand, KAF, BonteHond en Kubus samen met en voor basisscholen in Dronten, Lelystad, Zeewolde, Urk en de Noordoostpolder. De lokale partners Kubus Lelystad, De Meerpaal Dronten, FlevoMeer Bibliotheek Urk, Verbeelding & Co Zeewolde en Cultuurbedrijf Noordoostpolder zijn mede-ontwikkelaars en coachen de deelnemende scholen.

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden van De Culturele Haven. Bezoek de website van De Culturele Haven!

Naar de website