arrow to the right Mediaspoor Flevoland

Mediaspoor Flevoland is een leerlijn media-educatie voor het primair onderwijs. De leerlijn bestaat uit lespakketten voor groep 1 tot en met 8, die op elkaar aansluiten en de basis leggen voor mediawijze leerlingen. 

Vanuit de gedachte dat elke vorm van communicatie bestaat uit het vertellen van een verhaal, leidt Mediaspoor de leerlingen langs alle facetten van media-educatie. Leerlingen worden zich bewust van alle verschillen de media en leren deze kritisch te gebruiken: als communicatiemiddel, informatiebron en als expressiemiddel.

De lespakketten, inclusief materiaal voor digiborden en heldere instructies voor gebruik, worden online kosteloos beschikbaar gesteld. Als leerkracht ga je zelf met de leerlingen aan het werk met de lespakketten. Tevens kan in ieder lespakket samengewerkt worden met een lokale kunstenaar of vakdocent, een kunstinstelling, bibliotheek of erfgoedinstelling.

  • Doel: Leerlingen ontwikkelen mediavaardigheden¬†
  • Doelgroep: Leerlingen groep 1 t/m 8
  • Datum inzet lespakketten: Hele schooljaar
  • Plaats: Op school en optioneel excursies en lessen van kunstenaars in de klas
  • Kosten: Lespakketten zijn kosteloos. Kosten voor inzet van kunstenaar of instelling zijn in overleg met de lokale partner voor cultuureducatie

subtitle arrow to the right Meer weten?

www.mediaspoor.nl

Bezoek de website van Mediaspoor en ga meteen aan de slag met de leerlijn.

Bezoek website >