arrow to the right Factsheet Media-educatie

De komst van het internet, e-mail en social media hebben er voor gezorgd dat de moderne mens overspoeld wordt met informatie. Daarnaast kan iedereen informatie creëren en online zetten.

Hoe vind je als kind hier je weg in? En niet onbelangrijk: hoe vind je als leerkracht hier je weg in?

Om scholen te helpen wegwijs te worden in dit onderwerp, heeft FleCk een factsheet Media-educatie ontwikkeld. In dit factsheet wordt ingegaan op de termen mediawijsheid, digitale geletterdheid en wordt lesmateriaal besproken dat leerlingen in Flevoland helpt mediavaardigheden te ontwikkelen. De factsheet wordt binnenkort naar alle scholen in Flevoland gezonden en is hier alvast te vinden.