arrow to the right Aanvraag Impuls Muziekonderwijs 2017 / 2018

Wil je muziekonderwijs een vaste plaats geven binnen de school, dan is de matchingsregeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie hiervoor een uitgelezen kans! 

Het Fonds vraagt voor deze driejarige subsidie ook een investering van de kant van de school: je ontwikkelt een plan om in drie schooljaren, samen met een culturele partner, muziekonderwijs te verankeren, de deskundigheid van teamleden op het gebied van muziekonderwijs te vergroten en een verbinding te maken tussen binnen- en buitenschools muziekonderwijs.

 

FleCk kan jouw school ondersteuning bieden:

  • Bij het ontwikkelen van een meerjarig plan
  • Bij het informeren over mogelijke invulling van een leerlijn muziek
  • Bij de keuze van een muziekmethode of doorlopende leerlijn
  • Bij het schrijven van de aanvraag bij het Fonds

 

Voor het schooljaar 2018-2019 is nu voor het allerlaatst subsidie aan te vragen. De aanvragen worden op binnenkomst behandeld dus FleCk raadt aan om vóór 1 september 2017 de aanvraag rond te hebben.

 

Meer info: neem contact op met je lokale partner voor cultuureducatie of de FleCk adviseur Muziek allerd@cultuureducatieflevoland.nl