arrow to the right Over FleCk

FleCk is het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland. Als tweedelijns instelling wil FleCk cultuuronderwijs stimuleren. De centrale doelstelling in al onze werkzaamheden is de bevordering van de verankering en de verbetering van cultuuronderwijs binnen het primair onderwijs.

FleCk is er voor alle partijen die in Flevoland cultuuronderwijs realiseren: ICC-ers, leerkrachten, directies van basisscholen. Ook schoolbesturen en cultuuraanbieders kunnen bij ons terecht voor advies, ondersteuning en scholing. FleCk werkt hierbij nauw samen met de lokale partners voor cultuureducatie in alle zes Flevolandse gemeenten.

FleCk voor het onderwijs
ICC-ers, leerkrachten en directies van basisscholen kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning. In samenspraak met de lokale gemeentelijke partners organiseert FleCK onder meer ICC-cursussen en netwerkbijeenkomsten. Daarnaast zijn ook thema’s als Cultuur in de Spiegel, geld voor cultuuronderwijs en samenwerking met cultuuraanbieders onderwerp van onze trainingen en inspiratiedagen. Door het uitzetten van good practices en het ontwikkelen van nieuwe innovatieve projecten, bijvoorbeeld op het gebied van media-educatie, kunnen scholen in Flevoland ook profiteren van landelijke en internationale ontwikkelingen.

FleCk voor schoolbesturen
Schoolbesturen kunnen een belangrijke rol spelen in de ontplooiing van cultuuronderwijs op school. Daarom kunnen ook schoolbesturen bij ons terecht voor advies, bijvoorbeeld met betrekking tot een bovenschools plan voor cultuuronderwijs. In overleg kunnen wij tevens nascholingen en in-company-trainingen over cultuuronderwijs verzorgen, bijvoorbeeld voor een groep ICC’ers van een schoolbestuur.

FleCk voor cultuuraanbieders
FleCk is er ook voor cultuuraanbieders: voor zowel de professional als de amateur, het individu als ook de instelling. Cultuuraanbieders kunnen bij ons terecht voor scholing en advies op het gebied van cultuuronderwijs. Wij kunnen onder meer adviseren en trainingen verzorgen over passend vraaggericht aanbod, werken met leerlingen en financiën voor cultuureducatie.

FleCk en lokale partners cultuureducatie
De dienstverlening van FleCk wordt in samenspraak met de lokale partners voor cultuureducatie ingericht. Daarnaast kunnen wij hen desgevraagd adviseren en ondersteunen en wordt een programmeringsgroep over schoolvoorstellingen voor en met hen georganiseerd.

FleCk werkt samen met:
FleCk kan niet alles alleen en gelooft in het motto 'samen staan we sterk'. Naast de lokale partners voor cultuureducatie werkt FleCk ook samen met tal van Flevolandse cultuuraanbieders. In het project 'De Culturele Haven' wordt bijvoorbeeld samengewerkt met jeugdtheatergezelschap Bonte Hond, Nieuw Land Erfgoed, Kubus Lelystad en Stichting Kunstlinie Almere Flevoland. Ook werken wij samen met diverse landelijke instellingen en fondsen.