• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Vooraankondiging bijeenkomst Impuls Muziekonderwijs

arrow to the right Vooraankondiging bijeenkomst Impuls Muziekonderwijs

Eind oktober / begin november wordt de nieuwe regeling Impuls Muziekonderwijs gepubliceerd, die scholen in staat stelt muziekonderwijs te verankeren. Op 18 november organiseert FleCk infobijeenkomsten over de regeling en de inhoudelijke en praktische kant van een aanvraag.

23 september 2015 -

De Impuls Muziekonderwijs is een subsidieregeling die het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelt binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls is gericht op het versterken van kennis en deskundigheid (op het gebied van muziekonderwijs) van mensen die voor de klas staan. Het ministerie van OCW reserveert voor deze regeling in de periode 2015-2020 in totaal 25 miljoen euro. Bedoeling is dat scholen samen met één of meerdere partijen uit het muziekveld aanvragen gaan doen.

FleCk en de lokale partner voor kunsteducatie kunnen scholen ondersteunen bij het doen van een aanvraag. Tijdens de bijeenkomst krijgen scholen informatie over de inhoud van de regeling. Ook gaan we in op de inhoud van de aanvraag, het maken van een plan en het indienen van de aanvraag.

Verspreid over het land zijn 15 vroege starters inmiddels aan de slag met de regeling, waaronder de Europaschool in Almere, die onder begeleiding van FleCk succesvol een aanvraag heeft ingediend.

Meer informatie over de informatiebijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.terugTerug