• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Verhoging bedrag per leerling voor cultuureducatie

arrow to the right Verhoging bedrag per leerling voor cultuureducatie

Goed nieuws! Het bedrag per leerling voor cultuureducatie is verhoogd: van € 11,50 naar € 11,64. De verhoging gaat in vanaf schooljaar 2016-2017. De middelen voor cultuureducatie komen uit de Prestatiebox Primair Onderwijs. Het bedrag voor cultuureducatie werd afgelopen schooljaren verhoogd van € 10,90 in 2013-2014 tot € 11,64 in 2016-2017.

29 april 2016 -

De Prestatiebox heeft als doel de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te verbeteren. De regeling loopt van 2015 tot 2020. Via de Prestatiebox Primair Onderwijs ontvangen scholen sinds 2012 jaarlijks een bedrag per leerling, waarvan een deel is bestemd voor cultuureducatie. In 2015 is de regeling vernieuwd.

De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag.
Voor het schooljaar 2016-2017 krijgen scholen een bedrag van € 11,64 per leerling voor cultuureducatie (dit was € 11,50 in schooljaar 2015-2016).

Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit deze regeling besteden. Zij kunnen het geld voor cultuureducatie ook aan andere zaken besteden. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.terugTerug