• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Tweede design-sprint stelt belevingswereld leerling centraal en levert tal van ideeën

arrow to the right Tweede design-sprint stelt belevingswereld leerling centraal en levert tal van ideeën

‘Hoe kunnen leerlingen bouwen aan de Flevolandse cultuur?’ Deze vraag stond 6 februari centraal tijdens de tweede design-sprint van het co-creatieproject van FleCk. Docenten van zeven vmbo-scholen in Flevoland waren samen in het Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten om de resultaten van een onderzoek onder hun leerlingen te analyseren.

26 februari 2018 -

In zes bijeenkomsten, sprints genaamd, doorlopen de deelnemers een compleet design-thinkingproces: van het doen van onderzoek naar de leerling, via ideegeneratie tot het testen van een concept van een cultuurles of -activiteit op school. Het einddoel van het FleCk-project is dat elke school in drie jaar, samen met partners uit de culturele omgeving, een eigen leerlijn voor kunst en cultuur ontwikkelt.

In de tweede sprint analyseerden de docenten de resultaten van het veldonderzoek onder hun leerlingen om tot inzichten en inspiratie te komen voor de volgende stap van het ontwerpproces: ideegeneratie. De observatie dat veel leerlingen zeggen ‘zelf te willen beslissen’, werd als inzicht genoemd om in de les ruimte te willen bieden voor eigen keuzes, autonomie. Vanuit hier beantwoordden de docenten de vervolgvraag ‘hoe kun je ruimte creëren voor eigen keuzes?’

De deelnemers zijn tevens gevraagd vanuit thema’s die hun leerlingen hebben aangedragen een passende culturele omgeving te bepalen. Dat bleek nog niet zo makkelijk. De docenten bleken nog weinig kennis te hebben van het culturele netwerk rondom hun school. Hier valt nog veel te winnen. Ook werden ze uitgedaagd verder te denken dan het voor de hand liggende kunstencentrum of theatergezelschap. Bijvoorbeeld door hen na te laten denken hoe de vraag ‘Hoe kun je ruimte creëren voor eigen keuzes’ te beantwoorden met het lokale bouwcentrum in gedachte. Leerlingen meubels laten ontwerpen van restmateriaal kan bijvoorbeeld een invulling zijn van een eigen keuze.

Zes uur lang is er gebrainstormd, gebrainwritten, met lego gebouwd en op vol vermogen out of the box gedacht. Dit intensieve samen-handelen heeft tientallen ideeën opgeleverd voor de bouwstenen van hun toekomstige leerlijn. Ideeën die startten vanuit de leerling en in co-creatie met elkaar vermenigvuldigd zijn. Behalve met de ideeën gingen sommige docenten ook weg met de vraag hoe deze ideeën in een concept voor hun school te gieten.terugTerug