arrow to the right Sprint 3: pitches en speeddates

De derde sprint van het co-creatietraject voor het vmbo stond in het teken van pitches en speeddates. Docenten en medewerkers van lokale partners pitchten door hen samengestelde leerreizen aan een eerste groep cultuuraanbieders. Deze reizen zijn uitgewerkte voorbeelden van mogelijke leerlijnen. Na de presentaties werd de aanbieders gevraagd wat zij hieraan zouden kunnen bijdragen. 

27 maart 2018 -

De deelnemers werken tijdens het hele traject in twee groepen: Jeugdbende richt zich op jongerencultuur, Overbrug op arbeidsperspectief en techniek. Jeugdbende ontwikkelde als onderdeel van sprint 3 de reis van Fleur. Een reis die erop is gericht de leerling steeds vrijer te laten werken door het aanleren en oefenen van vaardigheden. Het idee achter deze reis is dat de autonomie van de jongere in de lessen steeds groter wordt. Dat betekent dat de leerling steeds meer regisseur wordt voor het eigen leren. Overbrug creëerde voor Ashraf een reis die erop is gericht dat de leerling een bij hem passende keuze kan maken voor een vervolgopleiding. Het leerplanmatig ontdekken van zijn omgeving, het verkennen van zijn talenten en het vergroten van zijn zelfbewustzijn zijn hierop gericht. De algemene vaardighedenlijnen in de reizen van de fictieve Ashraf en Fleur kunnen een eerste onderlegger vormen voor het leerlijnconcept dat de deelnemers in sprint 4, passend voor hun school, gaan uitwerken.

Tijdens de speeddates tussen school en cultuuraanbieder hadden de eerste verkenningen plaats van samenwerking die de ideeën verder kunnen brengen. Bij elk onderdeel van de reizen hebben de deelnemers aangegeven welke aanbieders uit hun lokale omgeving ze bij de verdere uitwerking van de concepten van de leerlijnen willen betrekken. Want het co-creatietraject is niet compleet zonder hen. Elk van de betrokken partijen – de leerling, de schooleider, de docent, de lokale partner en sinds sprint 3 ook de culturele partner – heeft zijn eigen inbreng in het geheel. Voor sprint 5 wordt opnieuw een groep culturele partners uitgenodigd.

Meebeleven
Om iedereen een indruk te geven van onze werkwijze en de sfeer, maakten we een kort filmverslag van sprint 3. Het hele co-creatietraject is te volgen via de tijdlijn op onze nieuwe website fleckvmbo.nl. Michiel Rijsberman, gedeputeerde Kunst en Cultuur van de provincie Flevoland lanceerde de site. “Er gebeuren hier mooie dingen. En dat is goed want men verwacht veel van onze aanpak. Heel Nederland kijkt hoe Flevoland een leerlijn cultuureducatie voor het vmbo ontwikkelt.” terugTerug