• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inschrijving voor nascholing cultuurdocent van start

arrow to the right Inschrijving voor nascholing cultuurdocent van start

Voer je als kunstvakdocent of cultuuraanbieder projecten uit in het primair onderwijs? Dan merk je dat je van veel markten thuis moet zijn. Daarom is de nascholing cultuurdocent ontwikkeld, waarmee je op basis van je eigen ervaring kennis en vaardigheden opdoet voor je werkzaamheden binnen het onderwijs. Inschrijven kan vanaf nu.

31 augustus 2015 -

Je kunt vanaf januari 2017 twee verschillende modules volgen: de hoofdmodule Werken in het regulier Onderwijs en de Verdiepingsmodule Trends in Cultuuronderwijs.

Hoofdmodule: Werken in het regulier onderwijs
In deze module leer je hoe het onderwijs werkt, welke plek cultuur binnen het primair onderwijs heeft, en hoe je aanbod voor het onderwijs maakt. Na afloop heb je praktijkervaring opgedaan in het onderwijs en ben je in staat om lessen te ontwerpen die aansluiten bij de doelgroep, én heb je geleerd hoe je kan differentiëren tijdens je lessen.

Verdieping: Trends in cultuuronderwijs
Na deze module ben je op de hoogte van de trends op het gebied van cultuuronderwijs en van actueel onderzoek naar de effecten van kunstbeoefening en cultuur in het onderwijs. Je krijgt vanuit onderzoeksgegevens bagage en argumenten om je aanpak op school te onderbouwen. Onderwerpen als 21st century skills komen aan bod, evenals leerlijnen en leerplankaders, bijvoorbeeld van het SLO.

Inschrijven en meer info
De Nascholing Cultuurdocent wordt aangeboden door FleCk en Collage-Almere. Meer informatie en inschrijven kan via de volgende links: hoofdmodule Werken in het regulier Onderwijs en Verdiepingsmodule Trends in Cultuuronderwijs.terugTerug