• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Meer waardering voor specialisatie in het primair onderwijs

arrow to the right Meer waardering voor specialisatie in het primair onderwijs

In de nieuwe CAO voor het primair onderwijs is meer ruimte voor functiedifferentiatie. Specialistische taken van leerkrachten, zoals voor cultuureducatie, kunnen hiermee expliciet worden benoemd en gehonoreerd.

11 juli 2018 -

Andere opvallende punten in het onderhandelaarsakkoord zijn een forse salarisverhoging voor de leerkrachten en een actualisatie van de functiebeschrijvingen. De CAO heeft een looptijd tot maart 2019.

De indeling in LA-, LB- en LC-schalen wordt losgelaten en vervangen door Leraar (L) 10, 11 en 12 functies. Deze functies worden beschreven op onder andere hun karakteristiek, werkzaamheden, bevoegdheden en vaardigheden. In de hogere schalen is er meer ruimte voor onderwijsvernieuwing en onderzoek. De leraar L11 richt zich meer op het niveau van de eigen school en een leraar L12 functioneert op het bovenschoolse niveau, al dan niet als specialist . Dit staat uitgebreid beschreven in bijlage 2 van het onderhandelaars akkoord (zie verwijzing onderaan het bericht). 

 

Specialisatie en aanspreekpunt

Bij het onderdeel Werkzaamheden is ook een kopje Specialisme opgenomen. Van iedere leerkracht wordt verwacht dat hij een bijdrage kan leveren aan één van de specialismen in school, zich op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen en de opgedane kennis deelt met de collega’s. Om als leerkracht ingeschaald te worden in L11, wordt verwacht dat de leerkracht trekker is in de ontwikkeling van het onderwijs, op schoolniveau en samen met anderen ook op bovenschools niveau.

Ook een diepgaande specialisatie biedt de mogelijkheid voor inschaling in een hoger niveau. De leerkracht moet dan wel aanspreekpunt op het gekozen specialisme zijn in de school en zorgen voor discussie, notities en verbetervoorstellen voor het specialisme. De leerkracht zorgt ook voor afstemming en mogelijk integratie van het specialisme met andere vakgebieden en draagt bij aan de implementatie daarvan. Uitgebreide studie op het gebied van het specialisme, bijvoorbeeld in de vorm van een Master, hoort daar ook bij. Op schaal L12 niveau wordt dit meer op bovenschools niveau uitgewerkt en ingezet.

 

Positionering cultuurcoördinator en Cultuurbegeleider

Deze waardering voor het ontwikkelen van een specialisme en de scholing op dit gebied sluit goed aan bij de positionering van de cultuurcoördinator in school, de post-HBO opleiding Cultuurbegeleider en de mogelijkheid voor de leerkracht om vakspecialist te worden in een van de kunstvakken of erfgoed.

In het verleden was de cursus Cultuurcoördinator vaak al aanleiding om in aanmerking te komen voor een LB-functie (nu een L11). Met deze nieuwe functiebeschrijving is het makkelijker om dit aan te vragen, en is ook de verbinding van de opleiding Cultuurbegeleider met de L12-functie gelegd. Ook biedt dit ruimte voor leerkrachten die zich willen ontwikkelen tot vakspecialist. 

In de inleiding wordt aangegeven dat de beschrijving ook voor vakleerkrachten geldt, en dat zou betekenen dat vakleerkrachten in een kunstvak of erfgoed voor een functie L11 in aanmerking zouden komen. Of dat in de praktijk ook zo uit zal werken moet nog blijken.

 

Lees verderterugTerug