• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Lijsttrekkers Provinciale Staten in debat over kunst en cultuur

arrow to the right Lijsttrekkers Provinciale Staten in debat over kunst en cultuur

14 februari 2019 -

Op woensdagavond 6 maart wordt in De Voetnoot in Almere de grote Provinciale Lijsttrekkers Cultuurquiz georganiseerd. Vertegenwoordigers van alle grote politieke partijen in Flevoland nemen deel in het kader van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. De avond is een gezamenlijk initiatief van 13 Flevolandse cultuurorganisaties en is bedoeld om op informele, maar serieuze wijze in gesprek te gaan over het kunst en cultuurbeleid in Flevoland. De avond bestaat uit afwisseling van een cultuurquiz, debat en optredens. Het programma staat onder leiding van Elisabeth van den Hogen. Inloop is om 19.30 uur. De avond start om 20.00 uur en wordt om 22.00 uur afgesloten.


Kunst en cultuur in Flevoland
Provincie Flevoland is een belangrijke partner en opdrachtgever voor kunst & cultuurinstellingen in Flevoland. De provincie treedt op als gebiedsregisseur voor cultureel erfgoed en vervult (steunfunctie)taken ten aanzien van de bibliotheken, amateurkunst, cultuureducatie en professionele podiumkunsten. De overkoepelende ambitie van de provincie is dat het in Flevoland prettig wonen, werken en recreëren is. Cultuur levert hier een wezenlijke bijdrage aan en vertegenwoordigt daarmee maatschappelijke waarde en economische betekenis.

Inzicht in politieke standpunten en ambities
Met de Provinciale Lijsttrekkers Cultuurquiz vragen de culturele instellingen aandacht voor de waarde van kunst en cultuur in Flevoland. Tijdens de cultuurquiz worden de lijsttrekkers en bezoekers aan de tand gevoeld over hun kennis van kunst en cultuur in Flevoland. Op deze avond presenteren de culturele instellingen wat er is en biedt zij een platform aan de politieke partijen om hun standpunten en ambities op het gebied van kunst en cultuur kenbaar te maken. Bezoekers worden in staat gesteld om zo een goed beeld te vormen van de politieke plannen voor kunst en cultuur in Flevoland en waar verschillen in standpunten zijn.

Deelnemen
De toegang is gratis en voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Er is beperkt plek beschikbaar, dus vol is vol. Inschrijven kan tot en met 28 februari.

INSCHRIJVEN

Initiatiefnemers
De directies van de culturele instellingen zijn verheugd over het feit dat alle politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen zijn vertegenwoordigd. De Grote Provinciale Lijsttrekkers Cultuurquiz is een initiatief van:

Apollo Ensemble | Batavialand | BonteHond | Bibliotheeknetwerk Flevoland | Centrum Amateurkunst Flevoland | Cultuurbedrijf Noordoostpolder | De Meerpaal | FleCk | Kunstlinie Almere Flevoland | Kubus | Land Art Flevoland | Theatergroep Suburbia | Vis à VisterugTerug