• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Flevoland is vijf nieuwe cultuurcoördinatoren rijker

arrow to the right Flevoland is vijf nieuwe cultuurcoördinatoren rijker

Hoe ontwikkel je samen met je team een beleid op cultuuronderwijs op je school? Over deze vraag bogen vijf leerkrachten van basisscholen uit Lelystad, Urk en Zeewolde zich het afgelopen jaar tijdens de cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) van FleCk. En met succes: op 20 juni hebben deze vijf leerkrachten de ICC-cursus succesvol afgerond.

22 juni 2018 -

Aansluitend op de laatste cursusbijeenkomst in Museum Schokland ontvingen zij het welverdiende ICC-certificaat. Met dit certificaat en het tijdens de cursus geschreven cultuurbeleidsplan op zak gaat de nieuwe lichting Interne Cultuurcoördinatoren aan de slag om cultuuronderwijs te borgen op school.

Cultuuronderwijs op basisscholen
Met een ICC-er in de school wordt er structureel, vanuit een samen ontwikkelde visie, aan cultuuronderwijs gewerkt. De ICC-er bewaakt de plannen en zorgt ervoor dat kunst en cultuur de volwaardige plek krijgt in de school die het verdient. Zo krijgen de leerlingen de kans zich op een rijke, creatieve manier te ontwikkelen.
Bijzonder is dat elke cultuurcoördinator samen met haar team de ruimte krijgt de invulling van het cultuuronderwijs kan aanpassen aan de identiteit en wensen van de basisschool. Adviseur Cultuuronderwijs en trainster van de ICC-cursus bij FleCk, Mieke Dols: ‘elke basisschool is weer anders en daar is ook oog voor. Daarom schrijven de ICC’ers aan de hand van de ambities van hun school een cultuurbeleidsplan.’

Start nieuwe ICC-cursus
De ICC-cursus wordt jaarlijks aangeboden door FleCk aan leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs. FleCk is het expertisecentrum cultuureducatie voor Flevoland en het aanspreekpunt voor scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders die aan de slag willen met cultuuronderwijs. In het schooljaar 2018-2019 gaat een nieuwe ICC-cursus van start. Inschrijven voor deze cursus kan tot 13 juli 2018. Meer informatie over de ICC-cursus. 


Bekijk ookterugTerug