• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Doe nu een aanvraag professionalisering cultuuronderwijs

arrow to the right Doe nu een aanvraag professionalisering cultuuronderwijs

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO. Met het subsidiegeld kan cultuuronderwijs een structurele plek in het curriculum krijgen. De regeling biedt kansen voor Flevolandse besturen en scholen.

12 november 2015 -

De regeling maakt onderdeel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten.

Een schoolbestuur met meerdere locaties of een samenwerkingsverband kan projectsubsidie aanvragen. De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per project maximaal 200.000 euro. Een project mag maximaal 24 maanden duren. De aanvrager moet minimaal 50% van de projectkosten voor zijn rekening nemen, dit kunnen ook gekapitaliseerde uren zijn. Een aanvraag indienen kan tot 1 maart 2016.

Schoolbesturen die subsidie ontvangen in het kader van de regeling professionalisering cultuuronderwijs worden onderdeel van een leernetwerk. Dit netwerk is gericht op kennisdeling en kennisvermeerdering. Per project neemt minimaal één bestuurder en één schoolleider aan dit netwerk deel.

FleCk kan, als partner van het FCP en provinciaal expertisecentrum voor cultuureducatie, ondersteuning bieden aan schoolbesturen voor deze regeling. We kunnen schoolbesturen advsieren en ondersteunen bij de planvorming en het indienen van een aanvraag. Daarnaast kan FleCk indien gewenst een rol spelen in de uitvoering van de plannen. Bijvoorbeeld bij deskundigheidsbevordering van schoolteams, maar ook als het gaat om innovatie en onderwijskwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met FleCk.terugTerug