• Home
 • >
 • Nieuws
 • >
 • Cultuur leeft bij de Flevolandse politiek

arrow to the right Cultuur leeft bij de Flevolandse politiek

14 maart 2019 -

Almere - Het was een mooie avond, de avond van De Grote Provinciale Lijsttrekkers Cultuurquiz woensdag 6 maart. In culturele broedplaats De Voetnoot in Almere gingen de lijsttrekkers en vertegenwoordigers van elf politieke partijen met elkaar en het publiek in debat en probeerden zij punten te scoren in de quiz met vragen over cultureel Flevoland. Daarnaast mocht elke partij in een pitch het publiek deelgenoot maken van de culturele plannen voor de komende vier jaar. Daaruit bleek niet alleen dat vrijwel elke partij culturele plannen en ambities heeft, het was ook duidelijk dat cultuur hoog in het vaandel staat van de politiek.


De plannen

Wat viel er deze avond te noteren? In de volgorde van de pitches zoals die woensdag werden gehouden:

 • D66 benadert cultuur op de effecten die het heeft op de leefbaarheid, innovatie en de toeristische sector. Tiko Smeets kondigde daarnaast initiatieven aan voor een fonds voor artistieke experimenten en een Museum voor de Moderne Kunst dat in Flevoland zou moeten verrijzen.
 • Harold Hofstra van ChristenUnie benadrukte het belang van een goed cultuuraanbod, ook voor de jonge generatie. De 1.000 jaar oude geschiedenis van Flevoland behoort tot het Flevolandse erfgoed en dient verteld te worden in educatieve programma’s en kunst.
 • Jan-Nico Appelman van het CDA, benadrukt dat je ook zuinig moet zijn op de Flevolandse voorzieningen, in de volle breedte, ‘want die lopen zomaar van je weg’.  Voor het CDA moet het culturele aanbod vooral divers zijn en moet er met name worden ingezet op culturele educatie.
 • Ouderen Politiek Actief wil zich hardmaken voor de invoering van een Flevolandse Cultuurpas en wil met name de deelname aan en bereikbaarheid van cultuur voor ouderen bevorderen. Daarnaast maakte Wout Jansen het statement dat Flevoland genoeg landschapskunstwerken heeft, nu onlangs in Dronten het achtste kunstwerk is onthuld.
 • De PVV is in één ding erg duidelijk: minder geld voor kunst en cultuur. Voor goede projecten en doelen staat men echter open, als de partij er van overtuigd kan worden dat daarmee een maatschappelijk of economisch doel is gediend. Daarnaast vindt Chris Jansen dat het geld moet worden ingezet voor het behouden van het cultureel erfgoed.
 • Respect! zet zich in voor de ontwikkeling van een filmhuis en filmhallen in de buurt van de A6 en een objecten/beeldenpark in Flevoland. Met geluid en beeldprojecties, hoopt René Eekhuis.
 • De Partij voor de Dieren vindt dat er flink geïnvesteerd moet worden in kunst en cultuur, omdat dat garant staat voor een bloeiend verenigingsleven. Kunst en Cultuur is enorm belangrijk voor de samenleving, vindt lijsttrekker Leonie Vestering.
 • De SP zal zich de komende vier jaar vooral inzetten om alle kunst en cultuur die Flevoland rijk is bereikbaar en betaalbaar te maken en te houden voor iedereen. Franck Mulckhuijse geeft aan het daarbij vooral niet te zoeken in grote prestigeobjecten.
 • Bas de Reus van GroenLinks constateert dat er in Flevoland, juist door haar jonge geschiedenis, nog van alles te ontdekken is. Daarin heeft Flevoland een unieke positie. Een investering in kunst en cultuur is wat hem betreft ook een investering in de eigen identiteit van Flevoland. En juist daarom is het belangrijk dat de aanwezige kunst en cultuur ook bereikbaar is voor iedereen.
 • De VVD geeft aan dat een investering in kunst en cultuur vooral gericht moet zijn op het verbinden van mensen. Dat is de provinciale taak, de invulling van lokaal cultuurbeleid is wat Mirjam Smeels-Zechner betreft vooral een taak van de gemeenten. Mirjam vindt het investeren in de samenwerking tussen provincie en gemeenten belangrijk hierin. Daarom wil zij zich inzetten op de drie provinciale verantwoordelijkheden: het behouden van het Flevolandse erfgoed, de bibliotheken en doorlopende leerlijnen in het onderwijs, zoals in het vmbo.
 • Willem de Jager van de PvdA benadrukt dat een goede culturele basisinfrastructuur de aandacht verdient. Kunst en cultuur geven volgens hem kleur op de wangen en helpen de identiteit van Flevoland te laden. Ook hij benadrukt dat we zuinig moeten zijn op ons culturele erfgoed. 

      


Rode draden

Naast de plannen van de individuele partijen vielen er deze avond ook nog een aantal ‘rode lijnen’ te ontdekken, waar de politiek het in meer of iets mindere mate over eens is.

Cultuureducatie is enorm belangrijk. ‘Dat moet dan wel gaan over het unieke verhaal van Flevoland,’ vindt Mirjam Smeels-Zechner (VVD). ‘Hoe zou je het daar niet mee eens kunnen zijn? Jongeren zijn de toekomst van Flevoland. Cultuur bepaalt niet alleen de identiteit van de provincie, maar geeft het ook een eigen identiteit,’ vindt Bas de Reus (GroenLinks). ‘Cultuureducatie is belangrijk voor persoonsvorming en burgerschapsvorming’, vind Willem de Jager (PvdA).

Als het gaat om het aanbod van cultuur, zijn er twee zaken belangrijk. ‘De overheid moet geen sturende rol hebben in de inhoud van cultuur, maar er wel voor zorgen dat er diversiteit is in het aanbod,’ vindt Leonie Vestering (Partij voor de Dieren). En: cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. ‘Flevoland is kansrijk. Maar er valt nog veel te verbeteren in de infrastructuur. Dat moeten we eerst doen, dan komt het aantal culturele instellingen daarna wel,’ zegt René Eekhuis (Respect!).

Verder moet Flevoland niet in de val trappen om de concurrentie met de Randstad aan te gaan. ‘We moeten geen kopie worden van Amsterdam of Utrecht. Dat kunnen we namelijk nooit winnen,’ zegt Chris Jansen (PVV). ‘We moeten niet investeren in uitgebreide voorzieningen die ook in Amsterdam zijn,’ zegt Franck Mulckhuijse (SP). Vanuit dezelfde gedachte: de concurrentie met de Randstad win je niet. In dat opzicht is er bij de provinciale politiek ook vrijwel geen ambitie om Almere en Flevoland in de nabije toekomst tot Culturele Hoofdstad van Europa uit te roepen, zoals Leeuwarden/Friesland dat het afgelopen jaar was. ‘’We moeten daar wel vast over nadenken als we die ambitie hebben,’ vindt Harold Hofstra (ChristenUnie). Maar op korte termijn? ‘De culturele infrastructuur is nog niet toe aan zo’n ambitieuze stap,’ vindt Jan Nico Appelman (CDA). ‘Eerst de basis op orde, hier moeten we aan werken ver buiten Almere en Lelystad.’

Over wel of geen nieuw landschapskunstwerk in Flevoland zijn de meningen verdeeld. D66 ziet dat wel zitten, omdat de landschapskunstwerken volgens Tiko Smeets ook een mooie toeristische trekpleister vormen. Voor Ouderen Politiek Actief is het echter onbespreekbaar. ‘Het laatste landschapskunstwerk in Dronten heeft zo’n 750.000 euro gekost. Met dat geld kun je zoveel meer doen. Wij investeren dat geld liever in mensen.’ Jan-Nico Appelman (CDA) en Harold Hofstra (ChristenUnie) vinden beide dat het nu tijd is de bestaande landschapskunstwerken te onderhouden en te kapitaliseren in zichtbaarheid, recreatie en cultuureducatie. Overigens was er ook discussie over het aantal landschapskunstwerken dat Flevoland nu heeft: wordt een eventuele nieuwe aanwinst het negende of het tiende? Het juiste antwoord is negende, en ook daarmee heeft Flevoland het meeste aantal landschapskunstwerken van Europa in zo’n relatief klein gebied.

Tot slot viel nog de volgende opmerking te horen uit wellicht onverwachte hoek. ‘Het denken moet niet zijn dat als het economisch minder gaat, er ook minder wordt geïnvesteerd. Wat ons betreft verdient de huidige gedeputeerde een compliment, ook al is hij niet van onze partij,’ zei Willen de Jager (PvdA).

 

Nieuwe dingen zien

‘Door creativiteit wordt de verbeelding gevoed, en daardoor zie je dingen die je daarvoor nog niet zag,’ hield één van de aanwezigen van Bonte Hond de politici voor. En dat zou ook een mooie uitkomst van deze avond kunnen zijn: door het debat weet je nu dingen die je daarvoor nog niet wist. In ieder geval dat voor de politiek geldt: Cultuur leeft!’

De Grote Provinciale Lijsttrekkers Cultuurquiz werd georganiseerd door dertien culturele instellingen uit Flevoland: Apollo Ensemble, Batavialand, BonteHond, Bibliotheeknetwerk Flevoland, Centrum Amateurkunst Flevoland, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, De Meerpaal, FleCk, Kunstlinie Almere Flevoland, Kubus, Land Art Flevoland, Theatergroep Suburbia, Vis à Vis. De avond trok zo’n 150 belangstellenden, politici incluis.

     terugTerug