• Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Budget Cultuuronderwijs verhoogd naar €11,50

arrow to the right Budget Cultuuronderwijs verhoogd naar €11,50

Vanaf dit schooljaar is het budget voor cultuureducatie in het primair onderwijs verhoogd naar € 11,50 per leerling. Dat maakte het ministerie van OCW bekend in de Staatscourant.

23 september 2015 -

De middelen voor cultuureducatie komen uit de Prestatiebox Primair Onderwijs. Alle middelen uit de prestatiebox worden vanaf 2015-2016 als één totaalbedrag toegekend aan scholen. Het budget voor cultuureducatie is bedoeld om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en om de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.

Vorig schooljaar werd het bedrag al verhoogd van € 10,90 tot € 11,26. Met deze tweede verhoging (hoe klein deze ook is) hebben scholen weer iets meer te besteden voor cultuureducatie.

Wil je meer weten over financiën voor cultuureducatie? Kom dan naar de ICC Refresh.terugTerug