arrow to the right Klassieke icc-cursus

Kennis en vaardigheden ontwikkelen om als interne cultuurcoördinator te functioneren in de school.

Voor wie?
Leerkracht, Schoolleider, Cultuurcoördinator, Icc'er
Wanneer?
Zie data
Doel?
Kennis en vaardigheden ontwikkelen om als icc'er te functioneren in de school.
Waar?
Aan de hand van de inschrijvingen worden de cursuslocaties bepaald.
Wat kost het?
€ 110,- per deelnemer

Waar willen jullie als school naar toe op het gebied van cultuuronderwijs? Waarom vinden jullie cultuuronderwijs belangrijk en wat willen jullie je leerlingen meegeven aan kunst en cultuur in de acht jaar dat ze op school zijn?

Tijdens deze cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs structureel kunt vormgeven, stimuleren en borgen. Je komt alles te weten over kunst-, erfgoed- en media-educatie en nieuwe ontwikkelingen daarbinnen. Je verkent de culturele omgeving van de school, maakt kennis met leerlijnen en schrijft aan de hand van de ambities van je school een cultuurbeleidsplan.

Mocht je school al beschikken over een icc'er en een cultuurbeleidsplan, dan wordt er tijdens de cursus geen volledig nieuw plan gevraagd maar word je tijdens de cursus begeleid in het actualiseren en/of verstevigen van het bestaande cultuurbeleidsplan.

Nieuw! De icc-cursus 2.0
FleCk biedt dit schooljaar een nieuwe cursus tot interne cultuurcoördinator aan. De ingrediënten van de cursus zijn dezelfde als bovenstaande ‘klassieke icc-cursus’, de route en het doel zijn alleen anders. Waar je bij de reguliere icc-cursus een cultuurbeleidsplan voor de school schrijft en daar je traject eindigt, gaat deze icc-cursus 2.0 verder. Het is een op maat-traject, waarin de leervraag van de school centraal staat. Een traject, waarin de school begeleid wordt tot en met de implementatie of inbedding van het plan.