• Home
  • >
  • Cursussen, trainingen en bijeenkomsten

arrow to the right Cursussen, trainingen en bijeenkomsten

FleCk biedt scholing op het gebied van kunst en cultuur. Ze geeft trainingen, workshops, inspiratiesessies of coaching aan leerkrachten, icc'ers, schoolteams, schoolbestuurders en cultuuraanbieders.
Voor schooljaar 2019-2020 kun je je nu inschrijven voor de klassieke icc-cursus en de icc-cursus 2.0. Overig professionaliseringaanbod wordt in overleg met de school, of het schoolbestuur op maat ontwikkeld. Dit wordt in nauwe samenwerking gedaan met de lokale culturele instellingen, dichtbij de school.

Klassieke icc-cursus

Kennis en vaardigheden ontwikkelen om als interne cultuurcoördinator te functioneren in de school.

Leerkracht Schoolleider Cultuurcoördinator Icc'er

Icc-cursus 2.0

Cultuuronderwijs in het hart van de school brengen

Leerkracht Schoolleider Cultuurcoördinator Icc'er

Teamtrainingen kunst en cultuur

Teamtrainingen en –workshops om met collega’s cultuuronderwijs naar een hoger plan te tillen.

Leerkracht Schoolteam Schoolleider Cultuurcoördinator Icc'er

Individuele scholing kunst en cultuur

Workshops, trainingen of coaching om individuele interesses of talenten nog verder te ontwikkelen.

Leerkracht Schoolleider Cultuurcoördinator Icc'er

Op maat visie- of beleidssessies

Werksessie met schoolbestuur of team om visie of beleid op kunst en cultuur te ontwikkelen.

Leerkracht Schoolteam Schoolleider Schoolbestuurder