• Home
  • >
  • Cursussen, trainingen en bijeenkomsten

arrow to the right Cursussen, trainingen en bijeenkomsten

FleCk biedt in de FleCk Academy scholing aan leerkrachten, ICC-ers, schoolteams, schoolbestuurders of cultuuraanbieders. Dit varieert van bestaande trainingen en workshops voor deelnemers uit de hele provincie tot scholingsaanbod op maat voor een school. Download de brochure. 

Cursus interne cultuurcoördinator

Cultuuronderwijs in het hart van de school brengen

Leerkracht Schoolleider Flevoland

Muziek Boost!

Meer muziek op de basisscholen in Flevoland

Leerkracht Schoolleider Flevoland Cultuurcoördinator

Workshop Creatief Schrijven

Creativiteitsontwikkeling vanuit een kunstdiscipline

Leerkracht Schoolteam Flevoland Cultuurcoördinator