arrow to the right Kunst is Dichterbij dan je Denkt

Kunst is Dichterbij dan je Denkt is een doorlopende leerlijn kunst en cultuur voor het basisonderwijs in Almere. Samen met vijf pilotscholen en culturele instellingen uit Almere ontwikkelt BonteHond in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit de leerlijn Kunst is Dichterbij dan je Denkt. Het doel is om een samenhangend onderwijsprogramma aan te bieden dat aansluit bij de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie.

Kunst is Dichterbij dan je Denkt brengt leerlingen op een creatieve manier dichterbij kunst en cultuur uit de eigen omgeving. Leerlingen ervaren dat ze opgroeien tussen bijzondere kunstwerken en bodemschatten, in een stad met een hart dat ontworpen is door wereldberoemde architecten, op een uniek stuk land, dat door mensen is drooggemaakt. In de kunstlessen worden ze gestimuleerd om vanuit de eigen omgeving creatief te worden en via theater en beeldende kunst te reflecteren op kunst en cultuur uit Almere. Zo groeien ze langzaam op tot jonge, cultuurwijze Almeerders.

Het lesprogramma
Het lesprogramma van Kunst is Dichterbij dan je Denkt bestaat uit vier lesblokken per schooljaar. In drie lesblokken geeft de leerkracht met behulp van het digitale lesboek kunstlessen die aansluiten op de masterclasses die de kunstenaars geven. Ieder lesblok staat er een kunstwerk uit de omgeving van Almere centraal: theater, beeldende kunst, een bijzonder gebouw, landschapskunst of een archeologische vondst. Daarnaast gaan de leerlingen in één lesblok op excursie naar een theatervoorstelling van BonteHond of bezoeken ze een culturele instelling in Almere.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl of neem contact op met Bonte Hond.terugTerug