arrow to the right Cultuureducatie met kwaliteit

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) werken scholen en culturele instellingen in het hele land samen aan goed cultuuronderwijs. Zij zorgen dat kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel worden van het lesprogramma op de basisschool. Dat is belangrijk, want door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen en leren zij hun creatieve vaardigheden in te zetten om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Cultuureducatie met kwaliteit in Flevoland
In Flevoland bestaan twee CmK-projecten: Kunst is Dichterbij dan je Denkt (KIDD) voor de gemeente Almere en De Culturele Haven voor de gemeenten Lelystad, Dronten, Zeewolde, Urk en Noordoostpolder. De projectleiding van KIDD is in handen van Bonte Hond. De projectleiding van De Culturele Haven ligt bij FleCk.
Beide projecten werken aan een doorgaande leerlijn voor cultuuronderwijs en deskundigheidsbevordering van leerkrachten en cultuurdocenten. Ook wordt gewerkt aan een portfolio voor cultuuronderwijs.

Impuls Muziekonderwijs
Sinds schooljaar 2015/2016 bestaat de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Scholen kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor structurele muzieklessen, training van leerkrachten en muziekdocenten hiervoor, en het maken van een verbinding tussen het binnenschoolse muziekonderwijs en buitenschoolse aanbod van bijvoorbeeld een muziekschool, fanfare of poppodium.

Fonds voor cultuurparticipatie
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie in opdracht van het ministerie van OCW.terugTerug