arrow to the right Schoolbesturen en cultuureducatie

Schoolbesturen spelen een belangrijke rol in cultuureducatie op school. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de verankering van cultuureducatie in het primair onderwijs.

Als schoolbestuur maak je keuzes op het gebied van onderwijsbeleid. Ook cultuureducatie behoort tot deze beleidsgebieden. Alhoewel de kwaliteit van het onderwijs en dus ook van cultuureducatie de verantwoordelijkheid is van de scholen, kun je als bestuur hier wel in sturen. Het bestuur stelt voor vier jaar een beleid vast, de plannen van de scholen sluiten hierop aan. Dus door op het niveau van het schoolbestuur al keuzes te maken met betrekking tot cultuureducatie kun je ook het beleid van de scholen beïnvloeden.

Voorbeeld: Almere
Hoe schoolbesturen omgaan met cultuuronderwijs is zeer verschillend. In Almere zien we een mooi voorbeeld van schoolbesturen die een duidelijke keuze maken vóór cultuuronderwijs. Collage-Almere voert in opdracht van de schoolbesturen en de gemeente het nieuwe cultuurbeleid uit, waarbij verankering van cultuuronderwijs centraal staat. Schoolbesturen hebben aangegeven cultuuronderwijs belangrijk te vinden en willen onder meer dat iedere school een ICC-er en beleidsplan heeft. Op andere plekken zien we dat schoolbesturen juist nadrukkelijk geen eigen cultuurbeleid formuleren, omdat ze dit een zaak vinden van de scholen zelf.

Voorbeeld: Urk
Ook op Urk zien we een prachtig voorbeeld van een schoolbestuur dat zich inzet voor goed cultuuronderwijs. Schoolbestuur Rehoboth ontwikkelt een visie op cultuuronderwijs en heeft een bovenschools ICC-er aangesteld. Deze pakt diverse taken op voor alle scholen die onderdeel zijn van Rehoboth. Daarnaast is afgesproken dat iedere school een ICC-er heeft die een cultuurbeleidsplan schrijft dat aansluit op de bovenschoolse visie op cultuuronderwijs en deze visie vertaald naar de specifieke situatie op de eigen school.

Lokaal Educatieve Agenda
Door cultuureducatie onderdeel te maken van de Lokale Educatieve Agenda kun je ook met gemeenten in gesprek gaan over dit onderwerp. Je kunt afspraken maken en indien gewenst gezamenlijk tot een beleid komen.

Advies
FleCk adviseert en ondersteunt schoolbesturen bij het opstellen van een cultuurbeleid en het maken van keuzes. Ook organiseren wij in-company trainingen voor bijvoorbeeld ICC’ers van één schoolbestuur.