arrow to the right Netwerken

Door contact te leggen met collega´s kun je ervaringen en kennis uitwisselen en elkaar inspireren. Bovendien: samen sta je sterk! Ook zijn contacten tussen scholen en cultuuraanbieders heel waardevol. En ze kunnen het begin van een mooie samenwerking betekenen.

Netwerken voor scholen
Iedere school is anders. Maar toch loop je, bijvoorbeeld als ICC-er, soms tegen dingen aan die niet onbekend zijn voor collega´s van andere scholen. Bijvoorbeeld het creëren van draagvlak voor cultuuronderwijs op school. Of de inzet van ouders in de klas bij cultuuronderwijs. Tips en adviezen van collega´s zijn dan zeer welkom.

Daarnaast is het heel zinvol om goede en ook minder goede ervaringen over projecten te delen. Met welke kunstenaar heb je onlangs een fantastisch project neergezet op school? Welke voorstelling sloeg aan bij groep 1/2? Deze informatie kan je ondersteunen bij het invullen van de activiteiten voor je school.

Netwerken voor cultuuraanbieders
Er zijn veel verschillende cultuuraanbieders: kunstenaars, vakdocenten, culturele instellingen, erfgoedinstellingen, amateurvereniging enzovoort. Iedere cultuuraanbieder is anders, maar als je allemaal voor het onderwijs werkt heb je een sterke bindende factor. Wellicht loop je tegen dezelfde problemen aan. Of je hebt een tip of goede ervaring die ook voor andere cultuuraanbieders zinvol is. Deelname aan een netwerk is dan zeer zinvol.

Netwerken in Flevoland
Tijdens de jaarlijkse dag van de cultuureducatie Flevoland is veel ruimte voor netwerken, inspiratie en kennis opdoen en het uitwisselen van ervaringen. Je komt dan niet alleen in contact met cultuuraanbieders en met leerkrachten, ICC-ers en directeuren van basisscholen in Flevoland. Daarnaast organiseert FleCk diverse netwerkbijeenkomsten specifiek voor ICC-ers en voor cultuurdocenten.

Gemeentelijk netwerk
Sommige gemeenten in Flevoland beschikken over lokale netwerken. Wil je meer informatie hierover? Neem dan contact op met de lokale partner voor cultuureducatie. 

Bestuurlijk netwerk
Sommige scholen participeren in een netwerk waarbij bijvoorbeeld ICC-ers binnen hetzelfde bestuur bij elkaar komen. Een groot voordeel hiervan is dat je met collega-scholen bij elkaar zit. Daarnaast kun je gezamenlijk beleid en/of activiteiten opzetten en het schoolbestuur stimuleren om na te denken over cultuuronderwijs.

subtitle arrow to the right Meer weten?

Dag van de Cultuureducatie Flevoland

De Flevolandse cultuureducatiedag voor cultuuraanbieders en voor leerkrachten, cultuurcoördinatoren en directeuren van basisscholen in Flevoland.

Bekijk bijeenkomst 2018 >

ICC Netwerk

De netwerkbijeenkomst voor cultuurcoördinatoren en cultuurcontactpersonen in Flevoland die FleCk twee keer per schooljaar organiseert.

bekijk bijeenkomsten >

Cultuuronderwijs in Flevoland

Vind de contactgegevens van jouw lokale steunpunt.

Lokale steunpunten >