arrow to the right Impuls Muziekonderwijs

Sinds vorig jaar bestaat de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Je kunt als school subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie wanneer je structureel muziekles gaat verzorgen, leerkrachten en muziekdocenten hiervoor gaat trainen en verbinding maakt tussen het binnenschoolse muziekonderwijs en buitenschoolse aanbod van bijvoorbeeld een muziekschool, fanfare of poppodium.


Vanaf 2 oktober 2016 kunnen scholen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bedoeling is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen. In het schooljaar 2016-2017 kunnen scholen starten met de voorbereidingen voor hun activiteiten. De uitvoering van de geselecteerde projecten gaat in het schooljaar 2017-2018 van start.

In september 2015 zijn 12 scholen –één school per provincie- als ‘vroege starter’ begonnen met de invulling van structureel muziekonderwijs met gebruikmaking van de Muziekimpuls. In Flevoland is dit de Europaschool, een school in de wijk Almere Poort. Wat hebben zij al gerealiseerd en hoe hebben ze dat aangepakt? Lees het interview met ervaringen en tips. 

De aanvraag bestaat uit:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een ingevulde en sluitende modelbegroting
  • een samenwerkingsovereenkomst

Waarvoor kan ik niet aanvragen?
Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. Heb je bijvoorbeeld op dit moment al een muziekdocent in dienst, dan kun je deze niet in de begroting opnemen. Een uitbreiding van zijn uren kan wel onderdeel zijn van het plan.
Activiteiten waarvoor je al subsidie ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie, bijvoorbeeld in het kader van Kinderen Maken Muziek of Cultuureducatie met Kwaliteit komen niet in aanmerking. Wel kun je subsidie aanvragen voor aanvullende activiteiten waarmee je duurzaam nog meer en beter muziekonderwijs gaat realiseren.

Bedrag subsidie:
Een basisschool t/m 99 leerlingen: € 10.000 voor drie schooljaren;
Een basisschool t/m 199 leerlingen: € 15.000 voor drie schooljaren;
Een basisschool vanaf 200 leerlingen: € 20.000 voor drie schooljaren.

Wat doet de school?

  • Invulling muziekonderwijs
  • Samenwerken met culturele instellingen
  • Verbinden muziekonderwijs binnenschools- en naschools
  • Borging: muziek onderdeel schoolbeleid en begroting
  • Deskundigheidsbevordering leerkrachten
  • Kennis delen

Méér Muziek In De Klas
De Muziekimpuls is onderdeel van het programma Meer Muziek in de Klas. Minister Bussemaker (OC&W) en private partijen bundelen hun krachten om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen.

Advies en ondersteuning
Voor advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van een plan en hulp bij de aanvraagprocedure, neem je contact op met jouw lokale partner of met FleCk.

Meer weten of direct aanvragen?
Neem dan contact op met het Fonds voor Cultuurparticipatie.

subtitle arrow to the right Meer weten?

Factsheet subsidies muziekonderwijs

Meer info over verschillende regelingen ter bevordering van muziekonderwijs op de basisschool.

Lees meer >

Financiën voor cultuuronderwijs

Meer informatie over geld voor cultuuronderwijs op de basisschool.

lees meer >