arrow to the right Cultuur in de spiegel

Het theoretische kader Cultuur in de Spiegel biedt nieuwe inzichten in cultuureducatie. Het kader kan gebruikt worden als basis bij het invullen van cultuureducatie op school.

'Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs' is een meerjarig onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO in samenwerking met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek is gestart vanuit de vraag naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs. Wat is de inhoud van cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? Hoe zorg je dat het past bij de leerling?

Het is voor het eerst dat er in Nederland een zo grootschalig wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. In Vlaanderen is in mei 2012 eenzelfde onderzoeksproject van start gegaan.

Cultureel zelfbewustzijn
Het ontwikkelen van cultureel zelfbewustzijn is volgens Cultuur in de Spiegel de kern van cultuuronderwijs. Cultureel bewustzijn wordt op verschillende manieren ontwikkeld. Bijvoorbeeld als je wordt voorgelezen, zelf leest, naar een film kijkt of een museum bezoekt, maar ook als je een sinterklaasgedicht maakt, of breakdancers op straat bekijkt. Cultureel zelfbewustzijn is jouw reflectie op cultuur, op alles wat wij mensen maken en doen. In de cultuurvakken (geschiedenis, filosofie, maatschappijleer, alle kunstvakken) ontwikkel je dit zelfbewustzijn in al zijn vormen. Als we vragen naar het cultureel zelfbewustzijn van leerlingen vragen we vooral naar de manier waarop kinderen reflecteren op hun leven en de wereld om hen heen.

Leerplankader
Cultuur in de Spiegel biedt een leerplankader met daarin een overzicht van de metacognitieve ontwikkeling (= het cultureel bewustzijn) van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, en in hulpmiddelen en advies om vanuit dit kader cultuuronderwijs te onderbouwen en te ontwerpen. In het leerplankader staan handreikingen hoe je met cultuuronderwijs dit cultureel zelfbewustzijn in al haar verscheidenheid zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Het kader kan worden gebruikt als basis voor het ontwikkelen van cultuureducatieprojecten en leerlijnen die aansluiten bij de eigen schoolvisie, afgestemd is op hun leerlingen.

Leerlijnen en vakoverstijgend werken
Cultuur in de Spiegel is bij uitstek geschikt voor het ontwerpen van vakoverstijgend cultuuronderwijs en het ontwerpen van leerlijnen. Het biedt een analysemodel voor zowel onderwijs als instellingen om goede keuzes te maken in het bepalen van onderwerp, vaardigheden en media, op basis van een goede aansluiting bij de metacognitieve ontwikkeling van het kind.

Cultuur in de Spiegel in Flevoland
Remko Willems is adviseur Cultuur in de Spiegel voor Flevoland. FleCk zorgt daarom voor de verspreiding van de resultaten van Cultuur in de Spiegel. Neem voor meer informatie contact op met FleCk. 

 

subtitle arrow to the right Meer weten?

Cultuur in de Spiegel

De officiële website van Cultuur in de Spiegel met meer informatie over het onderzoek.

Bekijk website >

Doorlopende leerlijn

Kom meer te weten over doorlopende leerlijnen op school.

Bekijk artikel >

Conclusies Cultuur in de Spiegel bijeenkomst 28 mei 2014

Bekijk de conclusies van scholen, steunpunten kunsteducatie en FleCk over de toekomst van Cultuur in de Spiegel in Flevoland

Download PDF >

De Culturele Haven

De doorlopende cultuurleerlijn van Flevolandse bodem voor het primair onderwijs met Cultuur in de Spiegel als basis.

Bezoek website >