arrow to the right Brede School

Brede scholen bieden brede kansen voor cultuuronderwijs. Binnen- en buitenschoolse samenwerking en afstemming zijn sleutelwoorden.


Een brede school is een samenwerkingsverband van verschillende partijen, met als doel het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen. De basis van de samenwerking wordt gevormd door een school. Deze werkt samen met bijvoorbeeld kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek of andere instellingen.

Brede scholen bieden naast onderwijs vaak ook voor- en naschoolse opvang, sportactiviteiten en culturele activiteiten. Met al deze activiteiten ontstaat een verlengde schooldag. Ook ouders moeten op de school terecht kunnen. Bijvoorbeeld voor inburgeringscursussen, computercursussen of begeleiding bij de opvoeding.

De brede school biedt kansen voor cultuuronderwijs. Door samen te werken met culturele instellingen, bibliotheken of andere cultuuraanbieders en door cultuur onderdeel te maken van zowel het binnen- als buitenschools curriculum verankert cultuuronderwijs in de school.

subtitle arrow to the right Meer weten?

Landelijk steunpunt brede scholen

De landelijke website met informatie over brede scholen.

Bekijk website >