arrow to the right 21ste eeuwse vaardigheden

Binnen en buiten het onderwijs wordt steeds vaker gesproken over de 21st century skills of de 21ste eeuwse vaardigheden: de vaardigheden van de 21e eeuw die leerlingen moeten bezitten om toegerust te zijn op de toekomst. Ook binnen cultuuronderwijs kunnen deze vaardigheden worden aangesproken en ontwikkeld.

De huidige samenleving vraagt een mix van kennis en vaardigheden van haar burgers. Nu al merken we dat leerlingen die 15 jaar geleden de basisschool verlieten in toenemende mate beroepen uitvoeren waar wij destijds geen weet van hadden. Dat vergt andere kennis en vaardigheden van burgers. De vaardigheden zijn samengevat onder de noemer 21st century skills, oftewel de 21ste eeuwse vaardigheden.

De 21ste eeuwse vaardigheden
Grofweg zijn de 21ste eeuwse vaardigheden in te delen in vakspecifieke competenties, competenties in denken en creativiteit, en sociale en culturele competenties. Wereldwijd, maar ook in Nederland worden verschillende modellen gebruikt om de 21ste eeuwse vaardigheden te duiden. Wij gaan uit van de volgende vaardigheden: creatief denken en handelen, kritisch denken, probleemoplosdend denken en handelen, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid (computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid), sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) en zelfregulerend vermogen.

21ste eeuwse vaardigheden en cultuuronderwijs
Vaak wordt gedacht dat alleen de vaardigheid creatief denken en handelen wordt ontwikkeld door cultuuronderwijs. Je bent immers creatief bezig als je bijvoorbeeld een tekening maakt. Maar ook andere vaardigheden worden aangesproken bij cultuuronderwijs. Leerlingen maken bijvoorbeeld samen een theaterstuk (vaardigheid samenwerken). En ze maken daar een verslag van in beeld en woord met een videocamera, dat vervolgens op sociale media wordt geplaatst (vaardigheden digitale geletterdheid). En zo zijn er nog heel wat voorbeelden te bedenken.

21ste eeuwse vaardigheden en FleCk
FleCk organiseert geregeld bijeenkomsten over 21ste eeuwse vaardigheden. Ook kunnen wij adviseren hoe je als school deze vaardigheden kunt verbinden met cultuuronderwijs. Daarnaast kun je deelnemen aan het project Post uit Hoophuizen en Zelhorst, waarmee je creatieve energizers in de klas haalt, creativiteit en andere 21ste eeuwse vaardigheden bij leerlingen kunt bevorderen. Neem voor meer informatie contact op met FleCk.

subtitle arrow to the right Meer weten?

Paper over creativeit

De ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van kinderen

Lees paper >

Post uit Hoophuizen en Zelhorst

Een project waarmee je werkt aan creativiteitsontwikkeling en andere 21ste eeuwse vaardigheden.

Bekijk project >

Dag van de Cultuureducatie Flevoland

De Flevolandse cultuureducatiedag voor cultuuraanbieders en voor leerkrachten, cultuurcoƶrdinatoren en directeuren van basisscholen in Flevoland.

Bekijk bijeenkomst 2018 >

LKCA Kennisdossier 21st century skills LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst heeft een handig kennisdossier samengesteld over 21ste century skills en cultuuronderwijs.

Bekijk website >