• Home
  • >
  • Alles over cultuuronderwijs

arrow to the right Alles over cultuuronderwijs

Wil jij als school aan de slag met cultuuronderwijs of ben je op zoek naar manieren om cultuur te verankeren in je onderwijs? Of ben je een cultuuraanbieder die werkt of wil werken in het primair onderwijs. Hier vind je informatie en tips die ondersteunen bij het opzetten, verankeren en uitvoeren van cultuuronderwijs op de basisschool.

Cultuurcoördinator op school

De interne cultuurcoördinator (ICC-er) is de spil voor cultuuronderwijs op de basisschool.

Onderwijs Cultuuraanbieder

Impuls Muziekonderwijs

Subsidie voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

21ste eeuwse vaardigheden

De vaardigheden van de toekomst in verbinding met cultuuronderwijs.

Cultuurbeleid

Een actueel cultuurbeleid zorgt voor een heldere lijn in cultuuronderwijs en helpt bij het samenstellen en plannen van passende activiteiten.

Geld voor cultuur

Er zijn verschillende financiële middelen beschikbaar voor cultuuronderwijs.

Doorlopende leerlijnen

Een doorlopende leerlijn cultuur helpt bij de verankering van cultuuronderwijs op school en biedt structuur en houvast.

Brede School

Brede scholen bieden brede kansen voor cultuureducatie.

Netwerken

Door contact te leggen met collega´s kun je ervaringen en kennis uitwisselen en elkaar inspireren. Bovendien: samen sta je sterk!

Samenwerking

Hoe zorg je gezamenlijk voor een goede samenwerking?

Schoolbesturen en cultuureducatie

Schoolbesturen spelen een belangrijke rol in cultuureducatie op school.

Platform cultuurdocenten

Een netwerk van kunstenaars en kunstvakdocenten, inzetbaar in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het Primair Onderwijs

Scholen in het primair onderwijs werken met kerndoelen en hebben budget voor cultuureducatie.