• Home
  • >
  • Advies maatwerk

arrow to the right Advies maatwerk

FleCk denkt graag met scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders mee over hoe zij cultuuronderwijs kunnen verbeteren en verankeren. Een subsidieaanvraag op het gebied van muziek, de ontwikkeling van een bovenschools cultuurbeleid, de koppeling van onderzoekend en ontwerpend leren aan kunst en cultuur; onderwerpen waarover adviseurs van FleCk graag met scholen, beleidsmakers of cultuuraanbieders in gesprek gaan. 

Maatwerk
Het aanbod van FleCk kan aangepast worden aan de wensen van een school of schoolbestuur. Het kan in company plaatsvinden binnen een gemeente of schoolbestuur of als teamtraining binnen een school. Neem hiervoor contact op met FleCk via info@cultuureducatieflevoland.nl om de mogelijkheden te onderzoeken.

Informatie en inschrijven
Het aanbod van FleCk wordt in samenspraak met de lokale partners voor cultuureducatie samengesteld. Informatie over het aanbod is ook verkrijgbaar via de lokale partners:

Inschrijven voor de diverse trainingen, workshops of projecten voor scholen gebeurt via cultuureducatieflevoland.nl.

Muziek Boost!

Meer muziek op de basisscholen in Flevoland